Deltagerliste for Firmaidræt Open 1.-3. juni 2018

Badminton - serie 2 hold
Holdnavn
OK Untouchables
dart double
Deltager 1 Deltager 2
Henrik Brasch Ryan Iversen
Tommy Rasmussen Claus Albrechtsen
Jonas Jelsgaard Fich Jakob Hansen Lauridsen
Jesper Callesen Dan Olesen
Sven Frandsen Shahin Dayyani
Stephan Rosser Scott Rosser
Janne Alholt Simun Abrahamsen
Stefan Vildbæk Jensen Morten Fisker Jensen
Jesper Kragelund Hansen Mads Søndergaard Henriksen
Lars Bilgrav Lars Henrik Nielsen
Carl Henrik Hansen Poul Buurgaard
Morten Birkelund Olsen Johnny Christensen
Andre koch Thomas Salomonsen
Mike koch Simon rohde
Rasmus Bording Brian Ringtved
Karsten Villholth Jan Kjær
Niels Andersen Nicolaj Sørensen
Tommy Bjørnsholm Ritva Laakkonen
Dennis Møller Peter Røhr
Mogens Hansen Karina Boisen Trustrup
Michael Stefansen Vicki Tonnie Pedersen
Henning Pedersen Mike Pedersen
Vinnie Øllgaard Anders Møller
Rene' Helmer Nielsen Jeppe Svendsen
Dennis winum Christian volkertsen
Rene Jørgensen Yvonne Post
Kim Beyer Lars Peter Jensen
Steen Ringtved Sonny Laursen
Tobias Andersen Benny Nielsen
David Madsen Tina Madsen
Mogens Rolle Nanna Sørensen
Casper Mogensen Michael B. Bertelsen
Dart single
Deltagernavn
Michael Tannis Beck
Claus Albrechtsen
Tommy Rasmussen
Dan Olesen
Jesper Callesen
Peer Østergaard
Nick Damgaard
Morten Fisker Jensen
Stefan Vildbæk Jensen
Lars Østergaard
Carl Henrik Hansen
Poul Buurgaard
lars bjørn jensen
Nicolaj Sørensen
Niels Andersen
Ritva Laakkonen
Tommy Bjørnsholm
Karina Boisen Trustrup
Vicki Tonnie Pedersen
Michael Stefansen
Mogens Hansen
Mike Pedersen
Henning Pedersen
Vinnie Øllgaard
Anders Møller
Kenneth Mogensen
Nick Brøste
Gorm Rensch nielsen
Rene' Helmer Nielsen
Jeppe Svendsen
Christian volkertsen
Dennis winum
Lars Pedersen
Lars Peter Jensen
Kim Beyer
Benny Nielsen
Tina Madsen
Nanna Sørensen
David Madsen
Justin Thurley
Tobias Andersen
Mogens Rolle
Steffen Bryndum
Jacob Strange
Kim Kuntz
Sebastian Folsach
Finn Olsen
Fodbold - 5 mands hold
Holdnavn Række
BK Vest Oldboys 32+
Novo Nordisk 1 Mix 15+
Novo Nordisk 2 Mix 15+
SKBG Mix 15+
TNT Dreamteam Mix 15+
Redmark Mix 15+
FAGI Super oldboys 40+
Apsi Oldboys 32+
Team Bispebjerg Mix 15+
Fodbold - 7 mandshold
Holdnavn Række
Høffner Revision A/S Herre 15+
EY Aarhus Herre 15+
Thomas Cook Super oldboys 40+
RKS Super oldboys 40+
Brandvæsenets Idrætsforening Super oldboys 40+
SKBG Herre 15+
Semler Retail Risskov Herre 15+
Olympia Aarhus Herre 15+
Novo Nordisk Super oldboys 40+
TV2 Østjylland Herre 15+
Sydens Feriehuse Super oldboys 40+
Kommunen Herre 15+
Maul biler Herre 15+
Golf individuel
Deltagernavn DGU nr.
Christen Karstensen 31-2967
Søren Nehlsen 31-3057
Lars Vilhelm Jensen 143-1810
Kristian Eising 177-1955
Francisco Mansilla 177-1967
Thomas Jørgensen 101-3765
Torben Larsen 5-4174
Claus Madsen 17-8630
Lena Rævdal 91-2378
Lars Rævdal 91-2379
Anders Kokholm 27-2184
Palle Holt 91-2444
Tom Pedersen 150-1093
John Grejsen 150-1142
Jens Møller 150-1442
Jens Kierstein Hansen 140-1633
Henning Frederiksen 114-1675
Golf par
Deltager 1 DGU nr. Deltager 2 DGU nr.
Søren Nehlsen 31-3057 Christen Karstensen 30-2967
Lars Vilhelm Jensen 143-1810 Kristian Ejsing 177-1955
Claus Madsen 17-8630 Bjarne Madsen 17-6054
Lena Rævdal 91-2378 Lars Rævdal 91-2379
Palle Holt 91-2444 Anders Kokholm 27-2184
Sven Erik Jensen 173-565 Anne-Marie Mouritsen 173-566
Ole Klausen Møller 17-5553 Jørgen Hansen 17-5744
Anders Rosenkrans 142-1801 Kim Meier 142-2023
james arp 143-1556 thomas hulehøj larsen 18-2473
Jens Møller 150-1442 Tom Pedersen 150-1093
Håndbold hold
Holdnavn Række
Støvring IF Oldgirls 30+
Beierholm Allstars Mix 15+
B&O-Nor-Mix Mix 15+
OSI Oldgirls 30+
PwC Mix 15+
TNT Dreamteam Mix 15+
Kvadrat Dame 15+
Håndboldpigerne Dame 15+
Terapiholdet Mix 15+
The Social Suspects Mix 15+
EYSoldiers Mix 15+
Djurslandsskolen Mix 15+
SOSU Østjylland HK Oldgirls 30+
CHK Dame 15+
Redmark Mix 15+
Landsholdet Oldboys 30+
Team Sønderbro Mix 15+
Copenhagen Airport Mix 15+
Petanque double
Deltager 1 Deltager 2
Tage Hvenegaard Lissi Hvenegaard
Lars Pedersen Tommy Märcher
Inge Pedersen Svend-Erik Pedersen
Bente Dahl Carsten Pedersen
Niels Jochumsen Jette Jochumsen
Inger Hansen Bent Pedersen
Vibeke Vestergaard Poul Brøndum
Anja Jensen Per Møller
Lone Nielsen Carsten Nielsen
Jane Pedersen Tom Jørgensen
Henny Svenningsen Per Svenningsen
Anna Grethe Larsen Poul Erik Larsen
Britta Skalshøj Torben Skalshøj
Helle Bilde Henrik Bilde
Susanne B. Hansen Poul Erik Hansen
Selma Kjærsgaard Bent Kjærsgaard
Lise Christoffersen Klaus Petersen
Dorrit Meldrum Anny Ask
Bente Maag Doris Berg
Inger Vanggaard Jesper Rye
Karen Hvidkjær Lill Jacobsen
Laila Bruun Kjell Gyllenborg
Mogens Christensen Egon Larsson
Carl Kurt Rasmussen Martin Christensen
Elsen Nielsen Lis Albrechsen
Hans Larsen Torben Enevoldsen
Håkon Hansen John Ardal
Tove Rasmussen Hanne Ardal
Johnny Madsen Helle Borbiconi
Ulla Madsen Bjarne Madsen
Jørgen Christiansen Anne Christiansen
HanneFrandsen Kirsten Semberg
Sonja Shutt Charlie Shutt
Gerd Rasmussen Hanne Sørensen
Jette Pedersen Poulerik Mortensen
Sue Pedersen Ilse Jensen
Ulla Rasmussen Jan Rasmussen
Irene Konge Sørens Konge
Torben Ramussen Vincent Bowring
Jesper Pedersen Michael Madsen
Ingrid Larsen Flemming Larsen
Annette Olsen John Olsen
Vivi Kjeldsen Jørn Kjeldsen
Lise Adrian Bjarne Rasmussen
Winnie Hallberg John David
Aase Hansen Bjarne Hansen
Gerda Steiness Carl Erik Steiness
Henning Madsen Ann Jensen Madsen
Lene Jørgensen Yvonne Jensen
Pia Pedersen Mona Petersen
Helle Jensen Karina Wenneberg
Lilli Dam Johnny Dam
Kirsten Andersen Tonny Andersen
Gitte Hansen Allan Hansen
Anni Krogh Preben Krogh
Tina Jensen Bent Sørensen
Bente Hansen Michael Hall
Axel Møller Kaj Jensen
Jørgen Zacher Egon Glerup
Anker Steffensen Ingeborg Steffensen
Kell Redzin Inger Gregersen
Birgit Zacher Lis Kristensen
Ole Klausen Møller Jette Møller
Kirsten Friis Richard Hesselbjerg
Leif Larsen Sanny Hansen
Pia Thorndal Lene Larsen
Pia Marcher Birthe Bech
Kurt Madsen Lars Bak
Kim overgaard nielsen Susanne overgaard nielsen
Hanne Petersen Poul Jensen
Birthe Sørensen Leif Larsen
Anette Sørensen Jes G Sørensen
Poul Erik Andersen Preben Agersol
Steen Pedersen Lillian Andersen
Erna Høgh Lene Bager
Klaus Krop Lars Bolgan
Erik Ærensgaard Inger Skov
Freddie Nielsen Lillian Hansen
Benny Jessing Ejvin Lyshøj
Petanque single
Deltagernavn
Tage Hvenegaard
Tommy Märcher
Svend-Erik Pedersen
Inge Pedersen
Lars Pedersen
Carsten Pedersen
Bente Dahl
Inger Hansen
Per Møller
Britta Skalshøj
Torben Skalshøj
Helle Bilde
Henrik Bilde
Selma Kjærsgaard
Sanny Hansen
Jesper Rye
Lill Jacobsen
Doris Berg
Bente Maag
Egon Larsson
Mogens Christensen
Martin Christensen
Carl Kurt Rasmussen
Torben Enevoldsen
Niels Jochumsen
Hans Larsen
John Ardal
Morten Nielsen
Bjarne Madsen
Tove Rasmussen
Håkon Hansen
Hanne Ardal
Johnny Madsen
Bjarne Madsen
Jørgen Christiansen
Kirsten Semberg
Sonja Shutt
Poulerik Mortensen
Jette Pedersn
CharlieShutt
Ilse Jensen
Sue Pedersen
Jan Rasmussen
Vincent Bowring
Anker Steffensen
Ingeborg Steffensen
Ole Klausen Møller
Lars Bak
Verny Falkeborg
Arno Dyrberg
Susanne overgaard nielsen
kim overgaard nielsen
Niels Jørn Rasmussen
Steen Pedersen
Lene Bager
Inger Skov
Erna Høgh
Poul Erik Andersen
Leif Larsen
Kurt Madsen
Petanque triple
Deltager 1 Deltager 2 Deltager 3
Carsten Pedersen Lars Pedersen Tommy Märcher
Bente Dahl Inge Pedersen Svend-Erik Pedersen
Selma Kjærsgaard Bent Kjærsgaard Poul Erik Larsen
Tove Andersen Henny Lauersen Bent S. Andersen
Helle Bilde Ssanne B. Hansen Henrik Bilde
Britta Skalshøj Torben Skalshøj Per Møller
Henny Svenningsen Per Svenningsen Bent Pedersen
Lone Nielsen Carsten Nielsen Tom Jørgensen
Vibeke Vestergaard Anja Jensen Poul Brøndum
Inger Hansen Jørgen Koldkær Poul Erik Hansen
Sanny Hansen Karen Hvidkjær Leif Ren
Bente Maag Doris Berg Klaus Petersen
Inger Vanggaard Lill Jacobsen Jesper Rye
Hans Larsen Jette Jochumsen Niels Jochumsen
Else Nielsen Lis Albrechsen Martin Christensen
Carl Kurt Rasmussen Torben Enevoldsen Vera Berger
Hanne Ardal Håkon Hansen John Ardal
Johnny Madsen Helle Borbiconi Ulla Madsen
Hanne Frandsen Jette Pedersen Kirsten Semberg
Jan Rasmussen Ulla Rasmussen Torben Rasmussen
Jesper Pedersen Michael Madsen Poulerik Mortensen
Ilse Jensen Sue Pedersen Gerd Rasmussen
Sonja Shutt Charlie Shutt Vincent Bowring
Gerda Steiness Winnie Halberg Ingrid Larsen
Vivi Kjeldsen Jørgen Kjeldsen Flemming Larsen
John Olsen John David Anette Olsen
Åse Hansen Bjarne Hansen Carl Erik Steiness
Lene Jørgensen Yvonne Jensen Bente Hansen
Tonny Andersen Allan Hansen Preben Krogh
Kirsten Andersen Gitte Hansen Anni Krogh
Helle Jensen Karina Wenneberg Lilli Dam
Pia Pedersen Mona Petersen Michael Hall
Tina Jensen Bent Sørensen Johnny Dam
Birthe Bech Pia Thorndal Lene Larsen
Kurt Madsen Lars Bak Pia Marcher
Lise Adrian Bjarne Rasmussen Niels Jørn Rasmussen
Klaus Krop Lars Bolgan Inger Skov
Erna Høgh Poul Erik Andersen Preben Agersol
Erik Ærensgaard Lillian Andersen Lene Bager
Freddie Nielsen Lillian Hansen Steen Pedersen
Riffeldeltager
Deltagernavn Række
Anja Kidmose ÅB (186+)
Tina Erika Güldiken ÅB (186+)
Bent Kiilerich AA (193+)
Daniella Line ÅB (186+)
Kay W nielsen FLC (-176)
Kurt Kristiansen AB (186+)
Pia Jensen FLB (176+)
Pia Jensen FA (183+)
Vild med dans deltager
Deltagernavn
Line Thingholm
Tina Randløv
Rikke Haulund
Helle Bartholin
Connie Konge
Heidi Agerbek Jensen
Ann Persson Villefrance
Helle andersen
Tina henriksen
Rikke Berg Christensen
Helle Berg Christensen
Chalotte Glintborg
Hanne Brund
Tina Knuth Danielsen
Anne Marie Svanholm
Lise-Lotte Strøm
Maria Louise Holst
Anne Katrine Holst
Grethe Mark Kirkegaard
Charlotte Jacobsen
Annette Buhl
Birgitte Broch
Marianne
Helena elleskov
Jeanette Thornberg
Helle Friis
Heidi Hinge
Annette Holm
Lars Iversen
Dorte Emborg Mejer
Bettina Toft
Elizabeth Vestergaard-Larsen
Hanne Færgemann Petersen
Pia Væver
Annette Nygaard
Joan Hummelshøj
Kari stork
Dorthe Christensen
Ketty Nielsen
Lisbeth Sørensen
Susanne Brinch
Kirsten Jørgensen
Badminton single
Deltagernavn Række
Kasper Eriksen C
Kenneth Birkedahl C
Mads Rødgaard C
Jesper Dam Hansen C
Jacob Bahlke C
Pilutaq Blytmann C
Jesper Gade-Nielsen C
Magnus Jensen C
Alex Pedersen A
Chamath Palangasinghe A
Camilla Suhr B
Lars Sørensen B
Ole Ratz-Hansen C
Steen Christensen C
Thor Lundgren C
Pernille Fløjstrup Andersen Mester
Theis Andersen A
Viet Quoc Vu C
Kim Lindgaard Johansen B
Badminton double
Række Deltager 1 Deltager 2
B Poul Møller Jensen Mette Lysholt
A Sonny Lauritzen Chamath Palangasinghe
A Michael Meyer Pedersen Simon Videbæk
B Carsten D. Christensen Uffe Larsen
B Claus D. Christensen Jan Maahr
C Allan Bo Thomsen Torben Tromborg
B John Alan Clayton Lars Sørensen
C Thor Lundgren Ole Ratz-Hansen
B Connie Vinther Susanne T. Nielsen
B Jenny Lykke Hansen Maj-Britt Persson
A Camilla Suhr Sonny Lauritzen
B Susanne Thuren Nielsen Carsten D. Christensen
B Maj-Britt Persson Claus D. Christensen
B Connie Vinther Uffe Larsen
C Jenny Lykke Hansen John Alan Clayton
B Michael Ta Viet Quoc Vu
A Theis Andersen Kim Lindgaard Johansen
Badminton Serie 4
Holdnavn
Onde Ketsjere
Badminton Serie 5
Holdnavn
Novo´s damer
Novo´s rør
Novo´s vikinger
Novo´s mænd
Novo´s fjer
Beachvolley hold
Holdnavn Række
OK strandløverne Mix
OK beachstars Mix
Mediq Crew Mix
Grundfos Mix
Ørum Fysionterapi Mix
Sandgraverne Mix
Bike and run hold
Holdnavn Række
De 2 generationer Mix
De gamle Herre
De unge Mix
Bsjviborg Mix
Lillehammervej Mix
MMs og lille mig Mix
Sydvestjysk sygehus Dame
Team GT Mix
Forskningsklinikken for Ludomani Mix
Powered by MHI Vestas Offshore Wind Herre
Billard individuel
Deltagernavn
Torben Nielsen
Poul Henning Flohr Knudsen
Bendix Holst
Grethe Holst
Mads Kristian Olesen
Johnny Kristensen
Lars-Bo Rasmussen
Benny Mørch
Peter Dorf Kristensen
aage lærche
egon jensen
michael lærche pedersen
frida pedersen
Max Pedersen
Steen Johansen
Thomas Sørensen
Steen Graversen
Thorbjørn Jensen
Ole Jensen
Jimmy Lavrsen
Freddy Larsen
Torben Christensen
Henrik Sørensen
peter petersen
John Christensen
Helle Jensen
Heino Nielsen
Jan Bruno Toft
bowling individuel
Deltagernavn Række
BJARNE MADSEN Herre B
MORTEN NIELSEN Herre B
Jonna Lyngby Dame C
Johanne Nissen Dame B
Vinnie Mortensen Dame B
Karen Mawson Dame B
Ole Worm Herre C
Leif Fiedel Herre B
Niels-Otto Mortensen Herre B
Erik Poulsen Herre B
Joan Bjerre Friis Dame D
Lars Johansen Herre B
René Laursen Herre B
Ole Møller Poulsen Herre D
Per Christensen Herre C
Jesper Skjerbæk Herre B
Lars Nielsen Herre B
Kim Poulsen Herre B
Carsten Ravn Herre B
Finn Rydahl Herre B
Henrik Jensen Herre B
Ole Havshøj Herre C
Bente Frendrup Dame B
Inge Krogsgaard Dame B
Ghita Melgaard Dame B
Carsten Corneliussen Herre C
Michael Jensen Herre C
Heidi Dyreborg Dame B
Margit kolding Dame C
Erik Lund Herre B
Flemming B. Jelsbak Herre C
Steen Brehmer Herre B
Anna Lise Engelbrechtsen Dame D
Erik Lampe Herre B
Børge Jensen Herre B
Kurt Jensen Herre B
Bowling mix
Holdnavn Række Deltager 1 Deltager 2
ÅS-4 Mix C Ole Worm Jonna Lyngby
ÅS-3 Mix B Leif Fidel Karen Mawson
ÅS-2 Mix B Niels-Otto Mortensen Vinnie Mortensen
ÅS-1 Mix B Erik Poulsen Johanne Nissen
TDC 5 Mix B Jesper Skjerbæk Ghita Melgaard
TDC 6 Mix B Bente Frendrup Lars Nielsen
TDC 7 Mix B Inge Krogsgaard Kim Poulsen
Slemme pige og dreng Mix C Margit kolding Michael Jensen
Slemme pige og dreng Mix B Heidi Dyreborg Carsten Corneliussen
Bowling par
Holdnavn Række Deltager 1 Deltager 2
LILLEBÆLT SPORT Herre B MORTEN NIELSEN BJARNE MADSEN
ÅS-2 Dame C Johanne Nissen Jonna Lyngby
ÅS-1 Dame C Karen Mawson Vinnie Mortensen
ÅS-2 Herre C Leif Fiedel Ole Worm
ÅS-1 Herre B Erik Poulsen Niels-Otto Mortensen
Jensen og Jensen Herre D Børge Jensen Kurt Jensen
Aalborg Portland Herre D Per Christensen Ole Møller Poulsen
TDC 1 Herre B Jesper Skjerbæk Lars Nielsen
TDC 2 Herre B Kim Poulsen Carsten Ravn
TDC 3 Herre B Finn Rydahl Henrik Jensen
TDC 4 Dame B Inge Krogsgaard Ghita Melgaard
Slemme drenge Herre C Michael Jensen Carsten Corneliussen
Slemme piger Dame C Heidi Dyreborg Margit kolding
MBD-I Bowling Herre B Steen Brehmer Flemming B. Jelsbak
Slemme piger Dame C Anna Lise Engelbrechtsen Heidi Dyreborg
Floorball hold
Holdnavn
Ørum Fysioterapi
Firmaidrættens stave
Krifa
OK strandløverne
OK Beachstars
ÅFS Floorball
Pistol 2 stillinger
Deltagernavn
Jens bo Jørgensen
Erik Bo Jørgensen
Steen Jørgen Petersen
Pistoldeltager
Deltagernavn Række
Anja Kidmose P2B
Carsten Fougner PB
Ole Asstrup Madsen ÅPB
Irene Møller P2A
Jan Thorsted PC
Carsten Fougner PLB
Lisbeth Kristiansen PB
Lasse Dars Riis P2LA
Lasse Dars Riis P2C
Henrik Boserup P2C
Mads Frederiksen P2B
Lotte Boserup ÅPLA
Sonja Andersen ÅPLA
Henriette Andersen P2LC
Frederik Hempel Andersen P2C
Emil Jørgensen P2C
Caroline Bøgelund Dars Riis P2B
Caroline Bøgelund Dars Riis P2LB
Nicklas Glerup ÅPB
Nicklas Glerup ÅPLA
Michelle Boserup P2LB
Michelle Boserup P2C
Ricco Andersen P2B
Riffel 2 skydestillinger
Deltagernavn
Jens bo Jørgensen
Erik Bo Jørgensen
Steen Jørgen Petersen
Mikkel Jønsson
Sutharsan Sivagnanasuntharam