Kampplan for: Double 2022

Dato Spillested D1 D2 R
02-05 12:00 Ebeltoft festplads- Bane 3 JOHN OG CHRISTIAN JAN OG ULLA
13-6
02-05 12:00 Ebeltoft festplads- Bane 5 PER OG ULLA KIRSTEN OG ILSE
5-13
02-05 12:00 Ebeltoft festplads- Bane 6 NANCY OG DORTHE BIRTHE OG CHARLOTTE
7-13
02-05 12:00 Ebeltoft festplads- Bane 8 PEDER OG ERLING HANNE OG SONJA
13-10
02-05 12:00 Ebeltoft festplads- Bane 9 SØREN OG IRENE SUE OG VINCENT
13-2
02-05 12:00 Ebeltoft festplads- Bane 10 INGER OG RANDI JØRGEN OG CHARLIE
10-13
02-05 12:00 Ebeltoft festplads- Bane 13 JESPER OG MICHAEL JETTE OG GERD
13-6
02-05 12:02 Ebeltoft festplads- Bane 2 HANNE OG SONJA NANCY OG DORTHE
13-2
02-05 12:02 Ebeltoft festplads- Bane 3 JAN OG ULLA INGER OG RANDI
13-11
02-05 12:02 Ebeltoft festplads- Bane 4 KIRSTEN OG ILSE SØREN OG IRENE
13-10
02-05 12:02 Ebeltoft festplads- Bane 5 JETTE OG GERD Knold og Tot
02-05 12:02 Ebeltoft festplads- Bane 7 SUE OG VINCENT PER OG ULLA
13-10
02-05 12:02 Ebeltoft festplads- Bane 8 JØRGEN OG CHARLIE JOHN OG CHRISTIAN
3-13
02-05 12:02 Ebeltoft festplads- Bane 11 BIRTHE OG CHARLOTTE PEDER OG ERLING
5-13
02-05 12:04 Ebeltoft festplads- Bane 2 JESPER OG MICHAEL Knold og Tot
02-05 12:04 Ebeltoft festplads- Bane 4 HANNE OG SONJA BIRTHE OG CHARLOTTE
13-4
02-05 12:04 Ebeltoft festplads- Bane 7 PEDER OG ERLING NANCY OG DORTHE
13-7
02-05 12:04 Ebeltoft festplads- Bane 10 SØREN OG IRENE PER OG ULLA
11-13
02-05 12:04 Ebeltoft festplads- Bane 11 SUE OG VINCENT KIRSTEN OG ILSE
13-5
02-05 12:04 Ebeltoft festplads- Bane 12 INGER OG RANDI JOHN OG CHRISTIAN
12-13
02-05 12:04 Ebeltoft festplads- Bane 13 JØRGEN OG CHARLIE JAN OG ULLA
8-13
02-05 12:06 Ebeltoft festplads- Bane 1 JESPER OG MICHAEL SØREN OG IRENE
13-4
02-05 12:06 Ebeltoft festplads- Bane 2 JAN OG ULLA BIRTHE OG CHARLOTTE
13-8
02-05 12:06 Ebeltoft festplads- Bane 3 JOHN OG CHRISTIAN NANCY OG DORTHE
13-5
02-05 12:06 Ebeltoft festplads- Bane 9 Knold og Tot PER OG ULLA
02-05 12:06 Ebeltoft festplads- Bane 11 INGER OG RANDI PEDER OG ERLING
7-13
02-05 12:06 Ebeltoft festplads- Bane 12 JØRGEN OG CHARLIE HANNE OG SONJA
10-13
02-05 12:06 Ebeltoft festplads- Bane 13 JETTE OG GERD SUE OG VINCENT
12-13
02-05 12:08 Ebeltoft festplads- Bane 2 NANCY OG DORTHE JØRGEN OG CHARLIE
9-13
02-05 12:08 Ebeltoft festplads- Bane 3 BIRTHE OG CHARLOTTE JOHN OG CHRISTIAN
0-13
02-05 12:08 Ebeltoft festplads- Bane 5 PEDER OG ERLING JAN OG ULLA
13-6
02-05 12:08 Ebeltoft festplads- Bane 9 KIRSTEN OG ILSE Knold og Tot
02-05 12:08 Ebeltoft festplads- Bane 10 HANNE OG SONJA INGER OG RANDI
13-9
02-05 12:08 Ebeltoft festplads- Bane 11 PER OG ULLA JETTE OG GERD
13-8
02-05 12:08 Ebeltoft festplads- Bane 13 SUE OG VINCENT JESPER OG MICHAEL
11-13
02-05 12:10 Ebeltoft festplads- Bane 1 JØRGEN OG CHARLIE BIRTHE OG CHARLOTTE
13-6
02-05 12:10 Ebeltoft festplads- Bane 4 JAN OG ULLA HANNE OG SONJA
13-9
02-05 12:10 Ebeltoft festplads- Bane 6 Knold og Tot SØREN OG IRENE
02-05 12:10 Ebeltoft festplads- Bane 8 JOHN OG CHRISTIAN PEDER OG ERLING
10-13
02-05 12:10 Ebeltoft festplads- Bane 10 JESPER OG MICHAEL PER OG ULLA
13-10
02-05 12:10 Ebeltoft festplads- Bane 11 JETTE OG GERD KIRSTEN OG ILSE
5-13
02-05 12:10 Ebeltoft festplads- Bane 13 INGER OG RANDI NANCY OG DORTHE
13-7
02-05 12:12 Ebeltoft festplads- Bane 2 KIRSTEN OG ILSE JESPER OG MICHAEL
7-13
02-05 12:12 Ebeltoft festplads- Bane 3 SUE OG VINCENT Knold og Tot
02-05 12:12 Ebeltoft festplads- Bane 4 BIRTHE OG CHARLOTTE INGER OG RANDI
13-4
02-05 12:12 Ebeltoft festplads- Bane 6 NANCY OG DORTHE JAN OG ULLA
2-13
02-05 12:12 Ebeltoft festplads- Bane 8 PEDER OG ERLING JØRGEN OG CHARLIE
13-1
02-05 12:12 Ebeltoft festplads- Bane 10 SØREN OG IRENE JETTE OG GERD
2-13
02-05 12:12 Ebeltoft festplads- Bane 13 HANNE OG SONJA JOHN OG CHRISTIAN
3-13
02-05 12:14 Ebeltoft festplads- Bane 1 JØRGEN OG CHARLIE JETTE OG GERD
13-11
02-05 12:14 Ebeltoft festplads- Bane 3 INGER OG RANDI JESPER OG MICHAEL
1-13
02-05 12:14 Ebeltoft festplads- Bane 5 BIRTHE OG CHARLOTTE KIRSTEN OG ILSE
8-13
02-05 12:14 Ebeltoft festplads- Bane 6 NANCY OG DORTHE PER OG ULLA
10-13
02-05 12:14 Ebeltoft festplads- Bane 7 HANNE OG SONJA SUE OG VINCENT
13-0
02-05 12:14 Ebeltoft festplads- Bane 8 PEDER OG ERLING SØREN OG IRENE
7-13
02-05 12:14 Ebeltoft festplads- Bane 12 JOHN OG CHRISTIAN Knold og Tot
02-05 12:16 Ebeltoft festplads- Bane 1 KIRSTEN OG ILSE NANCY OG DORTHE
7-13
02-05 12:16 Ebeltoft festplads- Bane 2 Knold og Tot JØRGEN OG CHARLIE
02-05 12:16 Ebeltoft festplads- Bane 6 PER OG ULLA HANNE OG SONJA
13-9
02-05 12:16 Ebeltoft festplads- Bane 7 JETTE OG GERD INGER OG RANDI
13-3
02-05 12:16 Ebeltoft festplads- Bane 8 SUE OG VINCENT PEDER OG ERLING
8-13
02-05 12:16 Ebeltoft festplads- Bane 9 JESPER OG MICHAEL BIRTHE OG CHARLOTTE
13-9
02-05 12:16 Ebeltoft festplads- Bane 12 SØREN OG IRENE JAN OG ULLA
13-2
02-05 12:18 Ebeltoft festplads- Bane 2 PEDER OG ERLING PER OG ULLA
13-3
02-05 12:18 Ebeltoft festplads- Bane 3 JAN OG ULLA SUE OG VINCENT
5-13
02-05 12:18 Ebeltoft festplads- Bane 4 INGER OG RANDI Knold og Tot
02-05 12:18 Ebeltoft festplads- Bane 6 JOHN OG CHRISTIAN SØREN OG IRENE
13-3
02-05 12:18 Ebeltoft festplads- Bane 7 HANNE OG SONJA KIRSTEN OG ILSE
13-9
02-05 12:18 Ebeltoft festplads- Bane 8 BIRTHE OG CHARLOTTE JETTE OG GERD
13-8
02-05 12:18 Ebeltoft festplads- Bane 13 NANCY OG DORTHE JESPER OG MICHAEL
10-13
02-05 12:20 Ebeltoft festplads- Bane 1 Knold og Tot BIRTHE OG CHARLOTTE
02-05 12:20 Ebeltoft festplads- Bane 3 SØREN OG IRENE JØRGEN OG CHARLIE
5-13
02-05 12:20 Ebeltoft festplads- Bane 5 KIRSTEN OG ILSE PEDER OG ERLING
7-13
02-05 12:20 Ebeltoft festplads- Bane 6 JETTE OG GERD NANCY OG DORTHE
13-9
02-05 12:20 Ebeltoft festplads- Bane 7 PER OG ULLA JAN OG ULLA
10-13
02-05 12:20 Ebeltoft festplads- Bane 10 SUE OG VINCENT JOHN OG CHRISTIAN
3-13
02-05 12:20 Ebeltoft festplads- Bane 11 JESPER OG MICHAEL HANNE OG SONJA
13-3
02-05 12:22 Ebeltoft festplads- Bane 3 NANCY OG DORTHE Knold og Tot
02-05 12:22 Ebeltoft festplads- Bane 4 JØRGEN OG CHARLIE SUE OG VINCENT
9-13
02-05 12:22 Ebeltoft festplads- Bane 8 PEDER OG ERLING JESPER OG MICHAEL
13-7
02-05 12:22 Ebeltoft festplads- Bane 9 JOHN OG CHRISTIAN PER OG ULLA
13-7
02-05 12:22 Ebeltoft festplads- Bane 10 HANNE OG SONJA JETTE OG GERD
13-7
02-05 12:22 Ebeltoft festplads- Bane 11 JAN OG ULLA KIRSTEN OG ILSE
13-8
02-05 12:22 Ebeltoft festplads- Bane 13 INGER OG RANDI SØREN OG IRENE
9-13
02-05 12:24 Ebeltoft festplads- Bane 3 JETTE OG GERD PEDER OG ERLING
10-13
02-05 12:24 Ebeltoft festplads- Bane 6 JESPER OG MICHAEL JAN OG ULLA
13-9
02-05 12:24 Ebeltoft festplads- Bane 8 SUE OG VINCENT INGER OG RANDI
4-13
02-05 12:24 Ebeltoft festplads- Bane 9 Knold og Tot HANNE OG SONJA
02-05 12:24 Ebeltoft festplads- Bane 10 SØREN OG IRENE BIRTHE OG CHARLOTTE
13-6
02-05 12:24 Ebeltoft festplads- Bane 11 PER OG ULLA JØRGEN OG CHARLIE
0-13
02-05 12:24 Ebeltoft festplads- Bane 13 KIRSTEN OG ILSE JOHN OG CHRISTIAN
13-8
02-05 12:26 Ebeltoft festplads- Bane 1 NANCY OG DORTHE SØREN OG IRENE
5-13
02-05 12:26 Ebeltoft festplads- Bane 4 INGER OG RANDI PER OG ULLA
13-5
02-05 12:26 Ebeltoft festplads- Bane 5 JAN OG ULLA JETTE OG GERD
13-6
02-05 12:26 Ebeltoft festplads- Bane 7 PEDER OG ERLING Knold og Tot
02-05 12:26 Ebeltoft festplads- Bane 10 JØRGEN OG CHARLIE KIRSTEN OG ILSE
13-10
02-05 12:26 Ebeltoft festplads- Bane 11 JOHN OG CHRISTIAN JESPER OG MICHAEL
13-4
02-05 12:26 Ebeltoft festplads- Bane 13 BIRTHE OG CHARLOTTE SUE OG VINCENT
13-4
02-05 12:28 Ebeltoft festplads- Bane 2 Knold og Tot JAN OG ULLA
02-05 12:28 Ebeltoft festplads- Bane 3 JESPER OG MICHAEL JØRGEN OG CHARLIE
13-9
02-05 12:28 Ebeltoft festplads- Bane 5 PER OG ULLA BIRTHE OG CHARLOTTE
2-13
02-05 12:28 Ebeltoft festplads- Bane 7 SUE OG VINCENT NANCY OG DORTHE
13-6
02-05 12:28 Ebeltoft festplads- Bane 11 KIRSTEN OG ILSE INGER OG RANDI
13-8
02-05 12:28 Ebeltoft festplads- Bane 12 SØREN OG IRENE HANNE OG SONJA
13-6
02-05 12:28 Ebeltoft festplads- Bane 13 JETTE OG GERD JOHN OG CHRISTIAN
13-11
02-05 12:30 Ebeltoft festplads- Bane 1 JAN OG ULLA JOHN OG CHRISTIAN
13-7
02-05 12:30 Ebeltoft festplads- Bane 2 BIRTHE OG CHARLOTTE NANCY OG DORTHE
13-6
02-05 12:30 Ebeltoft festplads- Bane 3 JETTE OG GERD JESPER OG MICHAEL
13-5
02-05 12:30 Ebeltoft festplads- Bane 6 JØRGEN OG CHARLIE INGER OG RANDI
13-8
02-05 12:30 Ebeltoft festplads- Bane 7 KIRSTEN OG ILSE PER OG ULLA
4-13
02-05 12:30 Ebeltoft festplads- Bane 8 SUE OG VINCENT SØREN OG IRENE
3-13
02-05 12:30 Ebeltoft festplads- Bane 10 HANNE OG SONJA PEDER OG ERLING
4-13
02-05 12:32 Ebeltoft festplads- Bane 3 INGER OG RANDI JAN OG ULLA
7-13
02-05 12:32 Ebeltoft festplads- Bane 5 PER OG ULLA SUE OG VINCENT
13-11
02-05 12:32 Ebeltoft festplads- Bane 7 JOHN OG CHRISTIAN JØRGEN OG CHARLIE
9-13
02-05 12:32 Ebeltoft festplads- Bane 10 PEDER OG ERLING BIRTHE OG CHARLOTTE
13-7
02-05 12:32 Ebeltoft festplads- Bane 11 NANCY OG DORTHE HANNE OG SONJA
8-13
02-05 12:32 Ebeltoft festplads- Bane 12 Knold og Tot JETTE OG GERD
02-05 12:32 Ebeltoft festplads- Bane 13 SØREN OG IRENE KIRSTEN OG ILSE
4-13
02-05 12:34 Ebeltoft festplads- Bane 4 BIRTHE OG CHARLOTTE HANNE OG SONJA
13-4
02-05 12:34 Ebeltoft festplads- Bane 6 JAN OG ULLA JØRGEN OG CHARLIE
9-13
02-05 12:34 Ebeltoft festplads- Bane 7 PER OG ULLA SØREN OG IRENE
4-13
02-05 12:34 Ebeltoft festplads- Bane 8 KIRSTEN OG ILSE SUE OG VINCENT
13-6
02-05 12:34 Ebeltoft festplads- Bane 10 Knold og Tot JESPER OG MICHAEL
02-05 12:34 Ebeltoft festplads- Bane 11 NANCY OG DORTHE PEDER OG ERLING
9-13
02-05 12:34 Ebeltoft festplads- Bane 12 JOHN OG CHRISTIAN INGER OG RANDI
11-13
02-05 12:36 Ebeltoft festplads- Bane 1 SUE OG VINCENT JETTE OG GERD
10-13
02-05 12:36 Ebeltoft festplads- Bane 5 BIRTHE OG CHARLOTTE JAN OG ULLA
13-8
02-05 12:36 Ebeltoft festplads- Bane 6 HANNE OG SONJA JØRGEN OG CHARLIE
13-11
02-05 12:36 Ebeltoft festplads- Bane 8 PER OG ULLA Knold og Tot
02-05 12:36 Ebeltoft festplads- Bane 10 NANCY OG DORTHE JOHN OG CHRISTIAN
4-13
02-05 12:36 Ebeltoft festplads- Bane 11 PEDER OG ERLING INGER OG RANDI
13-11
02-05 12:36 Ebeltoft festplads- Bane 12 SØREN OG IRENE JESPER OG MICHAEL
6-13
02-05 12:38 Ebeltoft festplads- Bane 1 JOHN OG CHRISTIAN BIRTHE OG CHARLOTTE
13-3
02-05 12:38 Ebeltoft festplads- Bane 2 JØRGEN OG CHARLIE NANCY OG DORTHE
12-13
02-05 12:38 Ebeltoft festplads- Bane 3 JAN OG ULLA PEDER OG ERLING
13-5
02-05 12:38 Ebeltoft festplads- Bane 6 Knold og Tot KIRSTEN OG ILSE
02-05 12:38 Ebeltoft festplads- Bane 8 JETTE OG GERD PER OG ULLA
3-13
02-05 12:38 Ebeltoft festplads- Bane 10 JESPER OG MICHAEL SUE OG VINCENT
13-6
02-05 12:38 Ebeltoft festplads- Bane 12 INGER OG RANDI HANNE OG SONJA
13-8
02-05 12:40 Ebeltoft festplads- Bane 3 PEDER OG ERLING JOHN OG CHRISTIAN
13-10
02-05 12:40 Ebeltoft festplads- Bane 4 NANCY OG DORTHE INGER OG RANDI
8-13
02-05 12:40 Ebeltoft festplads- Bane 7 HANNE OG SONJA JAN OG ULLA
13-7
02-05 12:40 Ebeltoft festplads- Bane 8 PER OG ULLA JESPER OG MICHAEL
4-13
02-05 12:40 Ebeltoft festplads- Bane 9 BIRTHE OG CHARLOTTE JØRGEN OG CHARLIE
13-6
02-05 12:40 Ebeltoft festplads- Bane 10 KIRSTEN OG ILSE JETTE OG GERD
13-5
02-05 12:40 Ebeltoft festplads- Bane 12 SØREN OG IRENE Knold og Tot
02-05 12:42 Ebeltoft festplads- Bane 1 JØRGEN OG CHARLIE PEDER OG ERLING
13-6
02-05 12:42 Ebeltoft festplads- Bane 2 Knold og Tot SUE OG VINCENT
02-05 12:42 Ebeltoft festplads- Bane 3 JAN OG ULLA NANCY OG DORTHE
13-10
02-05 12:42 Ebeltoft festplads- Bane 5 JOHN OG CHRISTIAN HANNE OG SONJA
13-5
02-05 12:42 Ebeltoft festplads- Bane 6 INGER OG RANDI BIRTHE OG CHARLOTTE
0-13
02-05 12:42 Ebeltoft festplads- Bane 8 JETTE OG GERD SØREN OG IRENE
11-13
02-05 12:42 Ebeltoft festplads- Bane 13 JESPER OG MICHAEL KIRSTEN OG ILSE
13-6
02-05 12:44 Ebeltoft festplads- Bane 4 SØREN OG IRENE PEDER OG ERLING
13-8
02-05 12:44 Ebeltoft festplads- Bane 5 JESPER OG MICHAEL INGER OG RANDI
12-13
02-05 12:44 Ebeltoft festplads- Bane 6 PER OG ULLA NANCY OG DORTHE
10-13
02-05 12:44 Ebeltoft festplads- Bane 7 JETTE OG GERD JØRGEN OG CHARLIE
8-13
02-05 12:44 Ebeltoft festplads- Bane 8 SUE OG VINCENT HANNE OG SONJA
6-13
02-05 12:44 Ebeltoft festplads- Bane 10 KIRSTEN OG ILSE BIRTHE OG CHARLOTTE
10-13
02-05 12:44 Ebeltoft festplads- Bane 13 Knold og Tot JOHN OG CHRISTIAN
02-05 12:46 Ebeltoft festplads- Bane 3 JØRGEN OG CHARLIE Knold og Tot
02-05 12:46 Ebeltoft festplads- Bane 4 INGER OG RANDI JETTE OG GERD
4-13
02-05 12:46 Ebeltoft festplads- Bane 7 NANCY OG DORTHE KIRSTEN OG ILSE
13-7
02-05 12:46 Ebeltoft festplads- Bane 8 PEDER OG ERLING SUE OG VINCENT
13-8
02-05 12:46 Ebeltoft festplads- Bane 9 HANNE OG SONJA PER OG ULLA
13-8
02-05 12:46 Ebeltoft festplads- Bane 10 BIRTHE OG CHARLOTTE JESPER OG MICHAEL
0-13
02-05 12:46 Ebeltoft festplads- Bane 11 JAN OG ULLA SØREN OG IRENE
12-13
02-05 12:48 Ebeltoft festplads- Bane 2 SUE OG VINCENT JAN OG ULLA
1-13
02-05 12:48 Ebeltoft festplads- Bane 3 JESPER OG MICHAEL NANCY OG DORTHE
12-13
02-05 12:48 Ebeltoft festplads- Bane 4 Knold og Tot INGER OG RANDI
02-05 12:48 Ebeltoft festplads- Bane 6 SØREN OG IRENE JOHN OG CHRISTIAN
13-10
02-05 12:48 Ebeltoft festplads- Bane 7 KIRSTEN OG ILSE HANNE OG SONJA
8-13
02-05 12:48 Ebeltoft festplads- Bane 10 JETTE OG GERD BIRTHE OG CHARLOTTE
3-13
02-05 12:48 Ebeltoft festplads- Bane 13 PER OG ULLA PEDER OG ERLING
0-13
02-05 12:50 Ebeltoft festplads- Bane 1 PEDER OG ERLING KIRSTEN OG ILSE
11-13
02-05 12:50 Ebeltoft festplads- Bane 2 BIRTHE OG CHARLOTTE Knold og Tot
02-05 12:50 Ebeltoft festplads- Bane 3 JOHN OG CHRISTIAN SUE OG VINCENT
13-12
02-05 12:50 Ebeltoft festplads- Bane 4 HANNE OG SONJA JESPER OG MICHAEL
4-13
02-05 12:50 Ebeltoft festplads- Bane 5 NANCY OG DORTHE JETTE OG GERD
10-13
02-05 12:50 Ebeltoft festplads- Bane 9 JAN OG ULLA PER OG ULLA
13-12
02-05 12:50 Ebeltoft festplads- Bane 13 JØRGEN OG CHARLIE SØREN OG IRENE
9-13
02-05 12:52 Ebeltoft festplads- Bane 2 JESPER OG MICHAEL PEDER OG ERLING
13-5
02-05 12:52 Ebeltoft festplads- Bane 4 Knold og Tot NANCY OG DORTHE
02-05 12:52 Ebeltoft festplads- Bane 8 SUE OG VINCENT JØRGEN OG CHARLIE
8-13
02-05 12:52 Ebeltoft festplads- Bane 9 PER OG ULLA JOHN OG CHRISTIAN
4-13
02-05 12:52 Ebeltoft festplads- Bane 10 JETTE OG GERD HANNE OG SONJA
13-11
02-05 12:52 Ebeltoft festplads- Bane 12 KIRSTEN OG ILSE JAN OG ULLA
13-8
02-05 12:52 Ebeltoft festplads- Bane 13 SØREN OG IRENE INGER OG RANDI
13-6
02-05 12:54 Ebeltoft festplads- Bane 2 JØRGEN OG CHARLIE PER OG ULLA
13-11
02-05 12:54 Ebeltoft festplads- Bane 4 BIRTHE OG CHARLOTTE SØREN OG IRENE
6-13
02-05 12:54 Ebeltoft festplads- Bane 5 PEDER OG ERLING JETTE OG GERD
6-13
02-05 12:54 Ebeltoft festplads- Bane 6 INGER OG RANDI SUE OG VINCENT
13-5
02-05 12:54 Ebeltoft festplads- Bane 8 JOHN OG CHRISTIAN KIRSTEN OG ILSE
13-7
02-05 12:54 Ebeltoft festplads- Bane 10 HANNE OG SONJA Knold og Tot
02-05 12:54 Ebeltoft festplads- Bane 13 JAN OG ULLA JESPER OG MICHAEL
13-11
02-05 12:56 Ebeltoft festplads- Bane 1 SØREN OG IRENE NANCY OG DORTHE
13-8
02-05 12:56 Ebeltoft festplads- Bane 2 JESPER OG MICHAEL JOHN OG CHRISTIAN
13-9
02-05 12:56 Ebeltoft festplads- Bane 3 PER OG ULLA INGER OG RANDI
2-13
02-05 12:56 Ebeltoft festplads- Bane 5 KIRSTEN OG ILSE JØRGEN OG CHARLIE
13-9
02-05 12:56 Ebeltoft festplads- Bane 6 JETTE OG GERD JAN OG ULLA
7-13
02-05 12:56 Ebeltoft festplads- Bane 9 Knold og Tot PEDER OG ERLING
02-05 12:56 Ebeltoft festplads- Bane 10 SUE OG VINCENT BIRTHE OG CHARLOTTE
6-13
02-05 12:58 Ebeltoft festplads- Bane 2 JAN OG ULLA Knold og Tot
02-05 12:58 Ebeltoft festplads- Bane 6 BIRTHE OG CHARLOTTE PER OG ULLA
8-13
02-05 12:58 Ebeltoft festplads- Bane 8 INGER OG RANDI KIRSTEN OG ILSE
12-13
02-05 12:58 Ebeltoft festplads- Bane 9 JOHN OG CHRISTIAN JETTE OG GERD
13-9
02-05 12:58 Ebeltoft festplads- Bane 11 HANNE OG SONJA SØREN OG IRENE
13-12
02-05 12:58 Ebeltoft festplads- Bane 12 NANCY OG DORTHE SUE OG VINCENT
5-13
02-05 12:58 Ebeltoft festplads- Bane 13 JØRGEN OG CHARLIE JESPER OG MICHAEL
6-13

Stævneansvarlig: Erling Andersen Tlf.: 28 40 59 89

Stævnekontaktperson: Erling Andersen Tlf.: 28 40 59 89