Kampplan for: Firmaidræt Open 2022 Fodbold

Dato Spillested D1 D2 R
11-06 10:00 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands FC PEARL NECKLACE Lind Invest
1-0
11-06 10:00 Århus Firma Sport- Bane 5 - 7 mands #teamipnordic Aarhus Fodsportsforening
0-2
11-06 10:25 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands Alfa Males FJJK
1-0
11-06 10:50 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands Aarhus Fodsportsforening FC PEARL NECKLACE
0-1
11-06 10:50 Århus Firma Sport- Bane 5 - 7 mands Høffner Revision #teamipnordic
9-0
11-06 11:00 Århus Firma Sport- Bane 1 - 5 mands Skibsbyggerne HCH Gruppen
8-2
11-06 11:15 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands FJJK Lind Invest
2-0
11-06 11:40 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands Alfa Males Høffner Revision
0-4
11-06 11:40 Århus Firma Sport- Bane 5 - 7 mands #teamipnordic FC PEARL NECKLACE
2-4
11-06 12:05 Århus Firma Sport- Bane 1 - 5 mands HCH Gruppen Web-Koncept
4-4
11-06 12:05 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands FC PEARL NECKLACE FJJK
1-2
11-06 12:05 Århus Firma Sport- Bane 5 - 7 mands Lind Invest Aarhus Fodsportsforening
1-2
11-06 12:30 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands #teamipnordic Alfa Males
0-4
11-06 12:55 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands Høffner Revision FC PEARL NECKLACE
3-0
11-06 12:55 Århus Firma Sport- Bane 5 - 7 mands Aarhus Fodsportsforening FJJK
0-0
11-06 13:10 Århus Firma Sport- Bane 1 - 5 mands Web-Koncept Skibsbyggerne
0-12
11-06 13:20 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands Alfa Males Lind Invest
1-3
11-06 13:45 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands FJJK #teamipnordic
2-0
11-06 13:45 Århus Firma Sport- Bane 5 - 7 mands Høffner Revision Aarhus Fodsportsforening
1-0
11-06 14:10 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands FC PEARL NECKLACE Alfa Males
2-0
11-06 14:35 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands Aarhus Fodsportsforening Alfa Males
3-0
11-06 14:35 Århus Firma Sport- Bane 5 - 7 mands Lind Invest Høffner Revision
0-4
11-06 15:25 Århus Firma Sport- Bane 4 - 7 mands Lind Invest #teamipnordic
3-0
11-06 15:25 Århus Firma Sport- Bane 5 - 7 mands FJJK Høffner Revision
0-3

Stævneansvarlig: Per Christensen Tlf.: 40 37 98 10