Kampplan for: 2020-21 hold 4 div

K Dato Spillested D1 D2 R
351891 14-09 18:00 Se deltagere GMC MDB-I DGB/LEO 2
2-4
Distance Resultat Indgange Point
1 Erik Lund Arne Sund
126 / 168 40 - 168 17 0 - 2
2 Henning Christiansen Kim Jakobsen
122 / 168 120 - 168 30 0 - 2
3 Jesper Johansen Annie Nielsen
114 / 88 114 - 66 24 2 - 0
351895 17-09 18:00 Se deltagere GMC BY,IF 1 Amager H/RHI 2
3-3
Distance Resultat Indgange Point
1 Bjarne Nielsen Hans Hammerdahl
218 / 176 218 - 176 26 1 - 1
2 Jan Larsen John Grønval
174 / 150 174 - 112 18 2 - 0
3 Keld Thomsen Palle Bleg
162 / 142 94 - 142 24 0 - 2
351892 24-09 18:00 Se deltagere GMC BY,IF 2 BY,IF 1
3-3
Distance Resultat Indgange Point
1 Keld Thomsen Bjarne Nielsen
162 / 218 168 - 218 29 1 - 1
2 John Tordrup Jan Larsen
146 / 174 146 - 106 20 2 - 0
3 Joan Olsen Jon Norup
82 / 154 66 - 154 21 0 - 2
351886 28-09 18:00 Se deltagere GMC MDB-I BY,IF 2
2-4
Distance Resultat Indgange Point
1 Erik Lund Keld Thomsen
126 / 162 104 - 168 26 0 - 2
2 Henning Christiansen John Tordrup
122 / 146 42 - 146 24 0 - 2
3 Jesper Johansen Joan Olsen
114 / 82 114 - 60 43 2 - 0
351890 30-09 18:00 Se deltagere GMC DGB/LEO 2 BY,IF 1
2-4
Distance Resultat Indgange Point
1 Arne Sund Bjarne Nielsen
168 / 218 168 - 196 28 2 - 0
2 Kim Jakobsen Jan Larsen
168 / 174 136 - 174 17 0 - 2
3 Annie Nielsen Jon Norup
88 / 154 78 - 154 25 0 - 2
351894 12-10 18:00 Se deltagere GMC DGB/LEO 2 BY,IF 2
2-4
Distance Resultat Indgange Point
1 Arne Sund Keld Thomsen
168 / 162 140 - 162 29 0 - 2
2 Kim Jakobsen John Tordrup
168 / 146 164 - 146 31 0 - 2
3 Annie Nielsen Joan Olsen
88 / 82 88 - 66 28 2 - 0
351883 12-10 18:00 Se deltagere GMC Amager H/RHI 2 MDB-I
6-0
Distance Resultat Indgange Point
1 Hans Hammerdahl Erik Lund
176 / 126 176 - 96 27 2 - 0
2 John Grønval Henning Christiansen
150 / 122 150 - 92 15 2 - 0
3 Leif Haugaard Jesper Johansen
146 / 114 146 - 98 23 2 - 0
351888 21-10 18:00 Se deltagere GMC MDB-I BY,IF 1
4-2
Distance Resultat Indgange Point
1 Erik Lund Bjarne Nielsen
126 / 218 126 - 82 19 2 - 0
2 Henning Christiansen Jan Larsen
122 / 174 110 - 174 27 0 - 2
3 Jesper Johansen Jon Norup
114 / 154 114 - 54 14 2 - 0
351896 12-11 18:00 Se deltagere GMC BY,IF 2 MDB-I
1-5
Distance Resultat Indgange Point
1 Keld Thomsen Erik Lund
162 / 126 146 - 126 30 0 - 2
2 Joan Olsen Henning Christiansen
82 / 122 142 - 122 39 1 - 1
3 John Tordrup Jesper Johansen
146 / 114 74 - 114 34 0 - 2
351897 12-11 18:00 Se deltagere GMC Amager H/RHI 2 DGB/LEO 2
2-4
Distance Resultat Indgange Point
1 Hans Hammerdahl Arne Sund
176 / 168 110 - 168 21 0 - 2
2 John Grønval Kim Jakobsen
150 / 168 78 - 168 19 0 - 2
3 Leif Haugaard Annie Nielsen
146 / 88 146 - 54 11 2 - 0
351910 18-11 18:00 Se deltagere GMC BY,IF 1 DGB/LEO 2
4-2
Distance Resultat Indgange Point
1 Bjarne Nielsen Arne Sund
218 / 168 194 - 168 21 0 - 2
2 Jan Larsen Kim Jakobsen
174 / 168 174 - 104 26 2 - 0
3 Jon Norup Annie Nielsen
154 / 88 154 - 38 24 2 - 0
351901 02-12 18:00 Se deltagere GMC DGB/LEO 2 MDB-I
3-3
Distance Resultat Indgange Point
1 Arne Sund Erik Lund
168 / 126 58 - 126 17 0 - 2
2 Kim Jakobsen Henning Christiansen
168 / 122 168 - 88 23 2 - 0
3 Annie Nielsen Jesper Johansen
88 / 114 88 - 114 32 1 - 1
351905 02-12 18:00 Se deltagere GMC Amager H/RHI 2 BY,IF 1
2-4
Distance Resultat Indgange Point
1 Hans Hammerdahl Bjarne Nielsen
176 / 218 166 - 218 18 0 - 2
2 John Grønval Jan Larsen
150 / 174 118 - 174 21 0 - 2
3 Palle Bleg Keld Thomsen
142 / 162 142 - 120 20 2 - 0
351903 04-01 18:00 GMC Amager H/RHI 2 MDB-I
Distance Resultat Indgange Point
351884 04-01 18:00 GMC BY,IF 2 DGB/LEO 2
Distance Resultat Indgange Point
351898 11-01 18:00 GMC BY,IF 1 MDB-I
Distance Resultat Indgange Point
351899 11-01 18:00 GMC Amager H/RHI 2 BY,IF 2
Distance Resultat Indgange Point
351889 20-01 18:00 GMC BY,IF 2 Amager H/RHI 2
Distance Resultat Indgange Point
351887 25-01 18:00 GMC DGB/LEO 2 Amager H/RHI 2
Distance Resultat Indgange Point
351902 25-01 18:00 GMC BY,IF 2 BY,IF 1
Distance Resultat Indgange Point
351908 01-03 18:00 GMC MDB-I BY,IF 1
Distance Resultat Indgange Point
351909 01-03 18:00 GMC BY,IF 2 Amager H/RHI 2
Distance Resultat Indgange Point
351906 08-03 18:00 GMC MDB-I BY,IF 2
Distance Resultat Indgange Point
351900 08-03 18:00 GMC BY,IF 1 DGB/LEO 2
Distance Resultat Indgange Point
351885 18-03 18:00 GMC Amager H/RHI 2 BY,IF 1
Distance Resultat Indgange Point
351881 18-03 18:00 GMC DGB/LEO 2 MDB-I
Distance Resultat Indgange Point
351882 12-04 18:00 GMC BY,IF 1 BY,IF 2
Distance Resultat Indgange Point
351907 12-04 18:00 GMC DGB/LEO 2 Amager H/RHI 2
Distance Resultat Indgange Point
351904 15-04 18:00 GMC DGB/LEO 2 BY,IF 2
Distance Resultat Indgange Point
351893 15-04 18:00 GMC MDB-I Amager H/RHI 2
Distance Resultat Indgange Point

Stævneansvarlig: Stephen Eckhausen Tlf.: 26 23 77 97