Kampplan for: 2023-24 Enkeltmands

K Dato D1 D2 R
515872 07-08 18:00 Jack Christensen Hans Hammerdahl
300-194
515873 07-08 18:00 Niels Vestergaard John Sørensen
250-300
515874 07-08 18:00 Stephen Eckhausen Arne Sund
300-90
515875 07-08 18:00 Søren Kirstein Annie Nielsen
114-100
515876 07-08 18:00 John Tordrup Ejner Jensen
170-200
515877 07-08 18:00 Dan Herss Claus Bo Jensen
374-500
515878 07-08 18:45 Thorbjørn Jensen Henrik Sørensen
330-500
515879 07-08 18:45 Michael Gringer Michael Larsen
142-500
515880 07-08 19:00 Steen Søndergaard Peter Petersen
500-452
515881 07-08 19:00 John Sørensen Jack Christensen
294-300
515882 07-08 19:00 Hans Hammerdahl Arne Sund
224-300
515883 07-08 19:15 Niels Vestergaard Stephen Eckhausen
300-300
515884 07-08 20:00 Søren Kirstein John Tordrup
94-200
515885 07-08 20:00 Annie Nielsen Ejner Jensen
100-182
515886 07-08 20:00 Henrik Sørensen Dan Herss
500-322
515887 07-08 20:00 Claus Bo Jensen Thorbjørn Jensen
398-500
515888 07-08 20:15 Peter Petersen Michael Gringer
500-198
515889 07-08 20:15 Michael Larsen Steen Søndergaard
500-364
515890 07-08 20:45 Jack Christensen Arne Sund
300-130
515891 07-08 20:45 John Sørensen Stephen Eckhausen
280-300
515893 07-08 21:15 Ejner Jensen Søren Kirstein
200-98
515894 07-08 21:15 Annie Nielsen John Tordrup
100-160
515892 09-08 18:00 Niels Vestergaard Hans Hammerdahl
300-206
515895 09-08 18:00 Dan Herss Michael Larsen
412-500
515896 09-08 18:00 Thorbjørn Jensen Peter Petersen
294-500
515897 09-08 18:00 Michael Gringer Claus Bo Jensen
282-500
515898 09-08 18:00 Steen Søndergaard Henrik Sørensen
500-240
515899 09-08 18:00 Stephen Eckhausen Jack Christensen
260-300
515900 09-08 19:00 Arne Sund Niels Vestergaard
122-300
515901 09-08 19:00 Hans Hammerdahl John Sørensen
154-300
515902 09-08 19:15 Annie Nielsen Søren Kirstein
100-122
515903 09-08 19:15 Ejner Jensen John Tordrup
152-200
515904 09-08 19:15 Peter Petersen Dan Herss
500-316
515905 09-08 19:15 Michael Larsen Thorbjørn Jensen
500-248
515906 09-08 20:00 Claus Bo Jensen Steen Søndergaard
388-500
515907 09-08 20:00 Henrik Sørensen Michael Gringer
500-344
515908 09-08 20:00 Jack Christensen Niels Vestergaard
300-292
515909 09-08 20:00 Stephen Eckhausen Hans Hammerdahl
300-238
515910 09-08 20:30 Arne Sund John Sørensen
136-300
515911 09-08 20:30 John Tordrup Søren Kirstein
168-170
515912 09-08 21:00 Ejner Jensen Annie Nielsen
200-80
515917 09-08 21:00 Hans Hammerdahl Jack Christensen
140-300
515938 09-08 21:15 Søren Kirstein John Tordrup
170-78
515913 14-08 18:00 Dan Herss Steen Søndergaard
392-500
515914 14-08 18:00 Thorbjørn Jensen Michael Gringer
496-500
515915 14-08 18:00 Peter Petersen Henrik Sørensen
500-336
515916 14-08 18:00 Michael Larsen Claus Bo Jensen
500-306
515918 14-08 18:00 John Sørensen Niels Vestergaard
260-300
515919 14-08 18:00 Arne Sund Stephen Eckhausen
300-300
515920 14-08 19:00 Søren Kirstein Ejner Jensen
170-130
515921 14-08 19:00 John Tordrup Annie Nielsen
196-100
515922 14-08 19:15 Michael Gringer Dan Herss
410-500
515923 14-08 19:15 Steen Søndergaard Thorbjørn Jensen
500-324
515924 14-08 19:15 Claus Bo Jensen Peter Petersen
276-500
515925 14-08 19:15 Henrik Sørensen Michael Larsen
500-180
515926 14-08 19:45 Jack Christensen John Sørensen
156-300
515927 14-08 19:45 Arne Sund Hans Hammerdahl
300-208
515928 14-08 20:30 Stephen Eckhausen Niels Vestergaard
300-252
515929 14-08 20:30 Søren Kirstein Annie Nielsen
148-100
515930 14-08 20:30 John Tordrup Ejner Jensen
200-196
515931 14-08 20:30 Dan Herss Thorbjørn Jensen
116-500
515932 14-08 20:45 Michael Gringer Steen Søndergaard
416-500
515933 14-08 20:45 Henrik Sørensen Claus Bo Jensen
500-112
515939 14-08 21:15 Annie Nielsen Ejner Jensen
78-200
515965 14-08 21:15 John Tordrup Søren Kirstein
200-116
515934 16-08 18:00 Peter Petersen Michael Larsen
104-500
515935 16-08 18:00 Arne Sund Jack Christensen
204-300
515936 16-08 18:00 Stephen Eckhausen John Sørensen
300-198
515937 16-08 18:00 Hans Hammerdahl Niels Vestergaard
232-300
515940 16-08 18:00 Claus Bo Jensen Dan Herss
500-394
515941 16-08 18:00 Henrik Sørensen Thorbjørn Jensen
500-194
515944 16-08 19:00 Jack Christensen Stephen Eckhausen
250-300
515945 16-08 19:00 Niels Vestergaard Arne Sund
300-164
515946 16-08 19:00 John Sørensen Hans Hammerdahl
286-300
515942 16-08 19:15 Michael Larsen Michael Gringer
500-500
515943 16-08 19:15 Peter Petersen Steen Søndergaard
500-368
515947 16-08 19:15 Ejner Jensen Søren Kirstein
200-118
515948 16-08 20:00 Annie Nielsen John Tordrup
100-132
515949 16-08 20:00 Dan Herss Henrik Sørensen
228-500
515950 16-08 20:00 Thorbjørn Jensen Claus Bo Jensen
310-500
515953 16-08 20:00 Niels Vestergaard Jack Christensen
238-300
515951 16-08 20:30 Michael Gringer Peter Petersen
276-500
515952 16-08 20:30 Steen Søndergaard Michael Larsen
278-500
515954 16-08 20:45 Hans Hammerdahl Stephen Eckhausen
156-300
515955 16-08 21:00 John Sørensen Arne Sund
300-202
515956 16-08 21:15 Annie Nielsen Søren Kirstein
88-170
515957 16-08 21:15 Ejner Jensen John Tordrup
170-200
515958 21-08 18:00 Michael Larsen Dan Herss
500-282
515959 21-08 18:00 Peter Petersen Thorbjørn Jensen
500-198
515960 21-08 18:00 Claus Bo Jensen Michael Gringer
500-206
515961 21-08 18:00 Henrik Sørensen Steen Søndergaard
500-176
515962 21-08 18:00 Jack Christensen Hans Hammerdahl
300-154
515963 21-08 18:00 Niels Vestergaard John Sørensen
300-230
515964 21-08 19:00 Stephen Eckhausen Arne Sund
300-232
515966 21-08 19:00 Ejner Jensen Annie Nielsen
200-70
515967 21-08 19:15 Dan Herss Peter Petersen
500-426
515968 21-08 19:15 Thorbjørn Jensen Michael Larsen
326-500
515969 21-08 19:15 Steen Søndergaard Claus Bo Jensen
500-246
515970 21-08 19:15 Michael Gringer Henrik Sørensen
168-500
515971 21-08 19:45 John Sørensen Jack Christensen
238-300
515972 21-08 20:00 Hans Hammerdahl Arne Sund
202-300
515973 21-08 20:30 Niels Vestergaard Stephen Eckhausen
178-300
515974 21-08 20:30 Søren Kirstein Ejner Jensen
170-170
515975 21-08 20:30 John Tordrup Annie Nielsen
200-94
515976 21-08 20:30 Steen Søndergaard Dan Herss
500-432
515977 21-08 20:45 Michael Gringer Thorbjørn Jensen
430-500
515980 21-08 21:00 Jack Christensen Arne Sund
300-224
515978 23-08 18:00 Henrik Sørensen Peter Petersen
500-342
515979 23-08 18:00 Claus Bo Jensen Michael Larsen
158-500
515981 23-08 18:00 John Sørensen Stephen Eckhausen
192-300
515982 23-08 18:00 Niels Vestergaard Hans Hammerdahl
300-138
515983 23-08 18:00 Dan Herss Michael Gringer
500-190
515984 23-08 18:00 Thorbjørn Jensen Steen Søndergaard
284-500
515987 23-08 19:00 Stephen Eckhausen Jack Christensen
300-264
515988 23-08 19:00 Arne Sund Niels Vestergaard
262-300
515985 23-08 19:15 Peter Petersen Claus Bo Jensen
500-242
515986 23-08 19:15 Michael Larsen Henrik Sørensen
500-234
515989 23-08 19:15 Hans Hammerdahl John Sørensen
254-300
515990 23-08 19:15 Thorbjørn Jensen Dan Herss
500-320
515991 23-08 20:00 Steen Søndergaard Michael Gringer
500-358
515994 23-08 20:00 Jack Christensen Niels Vestergaard
300-176
515995 23-08 20:15 Stephen Eckhausen Hans Hammerdahl
300-128
515992 23-08 20:30 Claus Bo Jensen Henrik Sørensen
450-500
515993 23-08 20:30 Michael Larsen Peter Petersen
338-500
515996 23-08 20:30 Arne Sund John Sørensen
284-300
515997 28-08 18:00 Dan Herss Claus Bo Jensen
Kamp aflyst
515998 28-08 18:00 Thorbjørn Jensen Henrik Sørensen
Kamp aflyst
515999 28-08 18:00 Michael Gringer Michael Larsen
Kamp aflyst
516000 28-08 18:00 Steen Søndergaard Peter Petersen
Kamp aflyst
516001 28-08 19:15 Henrik Sørensen Dan Herss
Kamp aflyst
516002 28-08 19:15 Claus Bo Jensen Thorbjørn Jensen
Kamp aflyst
516003 28-08 19:15 Peter Petersen Michael Gringer
Kamp aflyst
516004 28-08 19:15 Michael Larsen Steen Søndergaard
Kamp aflyst
516005 28-08 20:30 Dan Herss Michael Larsen
Kamp aflyst
516006 28-08 20:30 Thorbjørn Jensen Peter Petersen
Kamp aflyst
516007 28-08 20:30 Michael Gringer Claus Bo Jensen
Kamp aflyst
516008 28-08 20:30 Steen Søndergaard Henrik Sørensen
Kamp aflyst
516009 30-08 18:00 Peter Petersen Dan Herss
Kamp aflyst
516010 30-08 18:00 Michael Larsen Thorbjørn Jensen
Kamp aflyst
516011 30-08 18:00 Claus Bo Jensen Steen Søndergaard
Kamp aflyst
516012 30-08 18:00 Henrik Sørensen Michael Gringer
Kamp aflyst
516013 30-08 19:15 Dan Herss Steen Søndergaard
Kamp aflyst
516014 30-08 19:15 Thorbjørn Jensen Michael Gringer
Kamp aflyst
516015 30-08 19:15 Peter Petersen Henrik Sørensen
Kamp aflyst
516016 30-08 19:15 Michael Larsen Claus Bo Jensen
Kamp aflyst
516017 30-08 20:30 Michael Gringer Dan Herss
Kamp aflyst
516018 30-08 20:30 Steen Søndergaard Thorbjørn Jensen
Kamp aflyst
516019 30-08 20:30 Claus Bo Jensen Peter Petersen
Kamp aflyst
516020 30-08 20:30 Henrik Sørensen Michael Larsen
Kamp aflyst
516021 04-09 18:00 Dan Herss Thorbjørn Jensen
Kamp aflyst
516022 04-09 18:00 Michael Gringer Steen Søndergaard
Kamp aflyst
516023 04-09 18:00 Henrik Sørensen Claus Bo Jensen
Kamp aflyst
516024 04-09 18:00 Peter Petersen Michael Larsen
Kamp aflyst

Stævneansvarlig: Stephen Eckhausen Tlf.: 26 23 77 97