Kampplan for: Duble 2023

Dato Spillested D1 D2 R
03-05 06:00 Ebeltoft festplads- Bane 1 KIRSTEN OG ILSE IRENE OG SØREN
13-6
03-05 06:00 Ebeltoft festplads- Bane 2 NANCY OG DORTHE SONJA OG CHARLIE
0-13
03-05 06:00 Ebeltoft festplads- Bane 4 BIRTHE OG CHARLOTTE INGER OG CHRISTIAN
6-13
03-05 06:00 Ebeltoft festplads- Bane 6 ERIK OG JOHN J. CLAUS OG JOHN SA.
Kamp aflyst
03-05 06:00 Ebeltoft festplads- Bane 8 JETTE OG TORBEN PEDER OG ERLING
7-13
03-05 06:00 Ebeltoft festplads- Bane 9 JESPER OG MICHAEL ULLA R. OG JAN
13-8
03-05 06:00 Ebeltoft festplads- Bane 12 ULLA M. OG JØRGEN KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:00 Ebeltoft festplads- Bane 13 HENRIETTE OG OLE RANDI OG PER
9-13
03-05 06:00 Ebeltoft festplads- Bane 14 YING OG YANG KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:01 Ebeltoft festplads- Bane 3 KIRSTEN OG ILSE BIRTHE OG CHARLOTTE
9-13
03-05 06:01 Ebeltoft festplads- Bane 4 ULLA R. OG JAN INGER OG CHRISTIAN
9-13
03-05 06:01 Ebeltoft festplads- Bane 5 IRENE OG SØREN SONJA OG CHARLIE
3-13
03-05 06:01 Ebeltoft festplads- Bane 6 CLAUS OG JOHN SA. JETTE OG TORBEN
11-13
03-05 06:01 Ebeltoft festplads- Bane 7 KAJ OG ANDREA HENRIETTE OG OLE
Kamp aflyst
03-05 06:01 Ebeltoft festplads- Bane 8 PEDER OG ERLING ULLA M. OG JØRGEN
9-13
03-05 06:01 Ebeltoft festplads- Bane 10 RANDI OG PER YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:01 Ebeltoft festplads- Bane 12 ERIK OG JOHN J. NANCY OG DORTHE
Kamp aflyst
03-05 06:01 Ebeltoft festplads- Bane 14 JESPER OG MICHAEL KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:02 Ebeltoft festplads- Bane 1 ULLA R. OG JAN ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:02 Ebeltoft festplads- Bane 2 YING OG YANG HENRIETTE OG OLE
Kamp aflyst
03-05 06:02 Ebeltoft festplads- Bane 5 ULLA M. OG JØRGEN CLAUS OG JOHN SA.
12-13
03-05 06:02 Ebeltoft festplads- Bane 7 SONJA OG CHARLIE JETTE OG TORBEN
13-1
03-05 06:02 Ebeltoft festplads- Bane 8 INGER OG CHRISTIAN KIRSTEN OG ILSE
13-4
03-05 06:02 Ebeltoft festplads- Bane 9 JESPER OG MICHAEL PEDER OG ERLING
13-12
03-05 06:02 Ebeltoft festplads- Bane 10 KAJ OG ANDREA NANCY OG DORTHE
Kamp aflyst
03-05 06:02 Ebeltoft festplads- Bane 13 BIRTHE OG CHARLOTTE IRENE OG SØREN
12-13
03-05 06:02 Ebeltoft festplads- Bane 14 KNOLD OG TOT RANDI OG PER
Kamp aflyst
03-05 06:03 Ebeltoft festplads- Bane 1 ERIK OG JOHN J. KIRSTEN OG ILSE
Kamp aflyst
03-05 06:03 Ebeltoft festplads- Bane 2 IRENE OG SØREN JETTE OG TORBEN
13-11
03-05 06:03 Ebeltoft festplads- Bane 3 RANDI OG PER INGER OG CHRISTIAN
11-13
03-05 06:03 Ebeltoft festplads- Bane 8 KAJ OG ANDREA BIRTHE OG CHARLOTTE
Kamp aflyst
03-05 06:03 Ebeltoft festplads- Bane 9 JESPER OG MICHAEL ULLA M. OG JØRGEN
13-5
03-05 06:03 Ebeltoft festplads- Bane 10 SONJA OG CHARLIE CLAUS OG JOHN SA.
13-1
03-05 06:03 Ebeltoft festplads- Bane 11 HENRIETTE OG OLE KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:03 Ebeltoft festplads- Bane 12 YING OG YANG PEDER OG ERLING
Kamp aflyst
03-05 06:03 Ebeltoft festplads- Bane 13 NANCY OG DORTHE ULLA R. OG JAN
0-13
03-05 06:04 Ebeltoft festplads- Bane 1 KNOLD OG TOT CLAUS OG JOHN SA.
Kamp aflyst
03-05 06:04 Ebeltoft festplads- Bane 2 INGER OG CHRISTIAN HENRIETTE OG OLE
13-5
03-05 06:04 Ebeltoft festplads- Bane 5 KIRSTEN OG ILSE JESPER OG MICHAEL
6-13
03-05 06:04 Ebeltoft festplads- Bane 7 JETTE OG TORBEN NANCY OG DORTHE
8-13
03-05 06:04 Ebeltoft festplads- Bane 10 ULLA R. OG JAN IRENE OG SØREN
13-7
03-05 06:04 Ebeltoft festplads- Bane 11 BIRTHE OG CHARLOTTE RANDI OG PER
13-1
03-05 06:04 Ebeltoft festplads- Bane 12 KAJ OG ANDREA YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:04 Ebeltoft festplads- Bane 13 ULLA M. OG JØRGEN ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:04 Ebeltoft festplads- Bane 14 SONJA OG CHARLIE PEDER OG ERLING
13-6
03-05 06:05 Ebeltoft festplads- Bane 2 INGER OG CHRISTIAN YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:05 Ebeltoft festplads- Bane 5 KAJ OG ANDREA JETTE OG TORBEN
Kamp aflyst
03-05 06:05 Ebeltoft festplads- Bane 7 SONJA OG CHARLIE ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:05 Ebeltoft festplads- Bane 8 RANDI OG PER KIRSTEN OG ILSE
8-13
03-05 06:05 Ebeltoft festplads- Bane 9 HENRIETTE OG OLE BIRTHE OG CHARLOTTE
3-13
03-05 06:05 Ebeltoft festplads- Bane 10 ULLA R. OG JAN ULLA M. OG JØRGEN
8-13
03-05 06:05 Ebeltoft festplads- Bane 12 NANCY OG DORTHE JESPER OG MICHAEL
7-13
03-05 06:05 Ebeltoft festplads- Bane 13 PEDER OG ERLING KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:05 Ebeltoft festplads- Bane 14 IRENE OG SØREN CLAUS OG JOHN SA.
7-13
03-05 06:06 Ebeltoft festplads- Bane 2 IRENE OG SØREN RANDI OG PER
12-13
03-05 06:06 Ebeltoft festplads- Bane 4 ULLA R. OG JAN CLAUS OG JOHN SA.
13-5
03-05 06:06 Ebeltoft festplads- Bane 5 ULLA M. OG JØRGEN JETTE OG TORBEN
11-13
03-05 06:06 Ebeltoft festplads- Bane 6 NANCY OG DORTHE PEDER OG ERLING
8-13
03-05 06:06 Ebeltoft festplads- Bane 7 ERIK OG JOHN J. KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:06 Ebeltoft festplads- Bane 9 JESPER OG MICHAEL INGER OG CHRISTIAN
13-9
03-05 06:06 Ebeltoft festplads- Bane 11 KNOLD OG TOT KIRSTEN OG ILSE
Kamp aflyst
03-05 06:06 Ebeltoft festplads- Bane 13 YING OG YANG BIRTHE OG CHARLOTTE
Kamp aflyst
03-05 06:06 Ebeltoft festplads- Bane 14 SONJA OG CHARLIE HENRIETTE OG OLE
13-2
03-05 06:07 Ebeltoft festplads- Bane 1 NANCY OG DORTHE ULLA M. OG JØRGEN
6-13
03-05 06:07 Ebeltoft festplads- Bane 3 CLAUS OG JOHN SA. JESPER OG MICHAEL
7-13
03-05 06:07 Ebeltoft festplads- Bane 4 JETTE OG TORBEN ULLA R. OG JAN
13-10
03-05 06:07 Ebeltoft festplads- Bane 6 HENRIETTE OG OLE IRENE OG SØREN
5-13
03-05 06:07 Ebeltoft festplads- Bane 9 PEDER OG ERLING KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:07 Ebeltoft festplads- Bane 10 KIRSTEN OG ILSE YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:07 Ebeltoft festplads- Bane 11 BIRTHE OG CHARLOTTE KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:07 Ebeltoft festplads- Bane 12 INGER OG CHRISTIAN ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:07 Ebeltoft festplads- Bane 13 RANDI OG PER SONJA OG CHARLIE
6-13
03-05 06:08 Ebeltoft festplads- Bane 1 CLAUS OG JOHN SA. BIRTHE OG CHARLOTTE
13-10
03-05 06:08 Ebeltoft festplads- Bane 2 KAJ OG ANDREA JESPER OG MICHAEL
Kamp aflyst
03-05 06:08 Ebeltoft festplads- Bane 5 PEDER OG ERLING ULLA R. OG JAN
4-13
03-05 06:08 Ebeltoft festplads- Bane 6 KIRSTEN OG ILSE HENRIETTE OG OLE
13-0
03-05 06:08 Ebeltoft festplads- Bane 8 NANCY OG DORTHE RANDI OG PER
7-13
03-05 06:08 Ebeltoft festplads- Bane 9 ULLA M. OG JØRGEN SONJA OG CHARLIE
13-10
03-05 06:08 Ebeltoft festplads- Bane 10 YING OG YANG IRENE OG SØREN
Kamp aflyst
03-05 06:08 Ebeltoft festplads- Bane 12 KNOLD OG TOT INGER OG CHRISTIAN
Kamp aflyst
03-05 06:08 Ebeltoft festplads- Bane 13 ERIK OG JOHN J. JETTE OG TORBEN
Kamp aflyst
03-05 06:09 Ebeltoft festplads- Bane 1 PEDER OG ERLING ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:09 Ebeltoft festplads- Bane 2 HENRIETTE OG OLE NANCY OG DORTHE
7-13
03-05 06:09 Ebeltoft festplads- Bane 3 SONJA OG CHARLIE YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:09 Ebeltoft festplads- Bane 4 IRENE OG SØREN ULLA M. OG JØRGEN
10-13
03-05 06:09 Ebeltoft festplads- Bane 5 RANDI OG PER JETTE OG TORBEN
13-11
03-05 06:09 Ebeltoft festplads- Bane 9 KNOLD OG TOT KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:09 Ebeltoft festplads- Bane 10 BIRTHE OG CHARLOTTE JESPER OG MICHAEL
13-10
03-05 06:09 Ebeltoft festplads- Bane 11 INGER OG CHRISTIAN CLAUS OG JOHN SA.
13-10
03-05 06:09 Ebeltoft festplads- Bane 14 KIRSTEN OG ILSE ULLA R. OG JAN
13-12
03-05 06:10 Ebeltoft festplads- Bane 1 JETTE OG TORBEN HENRIETTE OG OLE
13-5
03-05 06:10 Ebeltoft festplads- Bane 3 ERIK OG JOHN J. BIRTHE OG CHARLOTTE
Kamp aflyst
03-05 06:10 Ebeltoft festplads- Bane 4 ULLA M. OG JØRGEN KIRSTEN OG ILSE
6-13
03-05 06:10 Ebeltoft festplads- Bane 5 PEDER OG ERLING INGER OG CHRISTIAN
13-5
03-05 06:10 Ebeltoft festplads- Bane 6 ULLA R. OG JAN RANDI OG PER
13-3
03-05 06:10 Ebeltoft festplads- Bane 9 YING OG YANG NANCY OG DORTHE
Kamp aflyst
03-05 06:10 Ebeltoft festplads- Bane 11 KAJ OG ANDREA CLAUS OG JOHN SA.
Kamp aflyst
03-05 06:10 Ebeltoft festplads- Bane 13 JESPER OG MICHAEL SONJA OG CHARLIE
3-13
03-05 06:10 Ebeltoft festplads- Bane 14 IRENE OG SØREN KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:11 Ebeltoft festplads- Bane 1 JETTE OG TORBEN YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:11 Ebeltoft festplads- Bane 2 JESPER OG MICHAEL IRENE OG SØREN
13-9
03-05 06:11 Ebeltoft festplads- Bane 4 BIRTHE OG CHARLOTTE ULLA M. OG JØRGEN
13-6
03-05 06:11 Ebeltoft festplads- Bane 5 RANDI OG PER ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:11 Ebeltoft festplads- Bane 7 HENRIETTE OG OLE ULLA R. OG JAN
5-13
03-05 06:11 Ebeltoft festplads- Bane 8 KIRSTEN OG ILSE PEDER OG ERLING
10-13
03-05 06:11 Ebeltoft festplads- Bane 9 CLAUS OG JOHN SA. NANCY OG DORTHE
13-3
03-05 06:11 Ebeltoft festplads- Bane 10 INGER OG CHRISTIAN KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:11 Ebeltoft festplads- Bane 13 KNOLD OG TOT SONJA OG CHARLIE
Kamp aflyst
03-05 06:12 Ebeltoft festplads- Bane 1 ULLA M. OG JØRGEN INGER OG CHRISTIAN
8-13
03-05 06:12 Ebeltoft festplads- Bane 2 NANCY OG DORTHE KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:12 Ebeltoft festplads- Bane 4 YING OG YANG ULLA R. OG JAN
Kamp aflyst
03-05 06:12 Ebeltoft festplads- Bane 5 JESPER OG MICHAEL RANDI OG PER
13-5
03-05 06:12 Ebeltoft festplads- Bane 7 JETTE OG TORBEN BIRTHE OG CHARLOTTE
3-13
03-05 06:12 Ebeltoft festplads- Bane 10 SONJA OG CHARLIE KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:12 Ebeltoft festplads- Bane 12 PEDER OG ERLING IRENE OG SØREN
13-12
03-05 06:12 Ebeltoft festplads- Bane 13 ERIK OG JOHN J. HENRIETTE OG OLE
Kamp aflyst
03-05 06:12 Ebeltoft festplads- Bane 14 CLAUS OG JOHN SA. KIRSTEN OG ILSE
13-5
03-05 06:13 Ebeltoft festplads- Bane 1 NANCY OG DORTHE IRENE OG SØREN
5-13
03-05 06:13 Ebeltoft festplads- Bane 3 ERIK OG JOHN J. YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:13 Ebeltoft festplads- Bane 4 ULLA R. OG JAN SONJA OG CHARLIE
10-13
03-05 06:13 Ebeltoft festplads- Bane 6 RANDI OG PER CLAUS OG JOHN SA.
5-13
03-05 06:13 Ebeltoft festplads- Bane 9 KAJ OG ANDREA KIRSTEN OG ILSE
Kamp aflyst
03-05 06:13 Ebeltoft festplads- Bane 10 INGER OG CHRISTIAN JETTE OG TORBEN
13-6
03-05 06:13 Ebeltoft festplads- Bane 11 BIRTHE OG CHARLOTTE PEDER OG ERLING
13-2
03-05 06:13 Ebeltoft festplads- Bane 12 HENRIETTE OG OLE JESPER OG MICHAEL
3-13
03-05 06:13 Ebeltoft festplads- Bane 13 KNOLD OG TOT ULLA M. OG JØRGEN
Kamp aflyst
03-05 06:14 Ebeltoft festplads- Bane 1 IRENE OG SØREN KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:14 Ebeltoft festplads- Bane 4 SONJA OG CHARLIE KIRSTEN OG ILSE
11-13
03-05 06:14 Ebeltoft festplads- Bane 6 BIRTHE OG CHARLOTTE ULLA R. OG JAN
9-13
03-05 06:14 Ebeltoft festplads- Bane 7 NANCY OG DORTHE INGER OG CHRISTIAN
13-11
03-05 06:14 Ebeltoft festplads- Bane 9 ULLA M. OG JØRGEN YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:14 Ebeltoft festplads- Bane 11 KNOLD OG TOT JETTE OG TORBEN
Kamp aflyst
03-05 06:14 Ebeltoft festplads- Bane 12 JESPER OG MICHAEL ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:14 Ebeltoft festplads- Bane 13 PEDER OG ERLING RANDI OG PER
13-8
03-05 06:14 Ebeltoft festplads- Bane 14 CLAUS OG JOHN SA. HENRIETTE OG OLE
13-4
03-05 06:15 Ebeltoft festplads- Bane 1 HENRIETTE OG OLE ULLA M. OG JØRGEN
6-13
03-05 06:15 Ebeltoft festplads- Bane 2 CLAUS OG JOHN SA. PEDER OG ERLING
13-5
03-05 06:15 Ebeltoft festplads- Bane 3 RANDI OG PER KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:15 Ebeltoft festplads- Bane 7 YING OG YANG JESPER OG MICHAEL
Kamp aflyst
03-05 06:15 Ebeltoft festplads- Bane 9 JETTE OG TORBEN KIRSTEN OG ILSE
13-9
03-05 06:15 Ebeltoft festplads- Bane 11 INGER OG CHRISTIAN SONJA OG CHARLIE
10-13
03-05 06:15 Ebeltoft festplads- Bane 12 IRENE OG SØREN ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:15 Ebeltoft festplads- Bane 13 BIRTHE OG CHARLOTTE NANCY OG DORTHE
13-10
03-05 06:15 Ebeltoft festplads- Bane 14 ULLA R. OG JAN KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:16 Ebeltoft festplads- Bane 1 IRENE OG SØREN INGER OG CHRISTIAN
4-13
03-05 06:16 Ebeltoft festplads- Bane 3 ULLA M. OG JØRGEN RANDI OG PER
12-13
03-05 06:16 Ebeltoft festplads- Bane 4 KNOLD OG TOT ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:16 Ebeltoft festplads- Bane 7 KIRSTEN OG ILSE NANCY OG DORTHE
13-9
03-05 06:16 Ebeltoft festplads- Bane 8 ULLA R. OG JAN KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:16 Ebeltoft festplads- Bane 9 JETTE OG TORBEN JESPER OG MICHAEL
13-3
03-05 06:16 Ebeltoft festplads- Bane 11 CLAUS OG JOHN SA. YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:16 Ebeltoft festplads- Bane 12 HENRIETTE OG OLE PEDER OG ERLING
11-13
03-05 06:16 Ebeltoft festplads- Bane 14 SONJA OG CHARLIE BIRTHE OG CHARLOTTE
13-4
03-05 06:17 Ebeltoft festplads- Bane 2 CLAUS OG JOHN SA. ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:17 Ebeltoft festplads- Bane 4 JETTE OG TORBEN PEDER OG ERLING
13-6
03-05 06:17 Ebeltoft festplads- Bane 5 SONJA OG CHARLIE NANCY OG DORTHE
13-3
03-05 06:17 Ebeltoft festplads- Bane 7 RANDI OG PER HENRIETTE OG OLE
13-7
03-05 06:17 Ebeltoft festplads- Bane 8 ULLA R. OG JAN JESPER OG MICHAEL
6-13
03-05 06:17 Ebeltoft festplads- Bane 9 KAJ OG ANDREA ULLA M. OG JØRGEN
Kamp aflyst
03-05 06:17 Ebeltoft festplads- Bane 10 IRENE OG SØREN KIRSTEN OG ILSE
13-11
03-05 06:17 Ebeltoft festplads- Bane 11 INGER OG CHRISTIAN BIRTHE OG CHARLOTTE
13-7
03-05 06:17 Ebeltoft festplads- Bane 13 KNOLD OG TOT YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:18 Ebeltoft festplads- Bane 1 JETTE OG TORBEN CLAUS OG JOHN SA.
13-9
03-05 06:18 Ebeltoft festplads- Bane 3 INGER OG CHRISTIAN ULLA R. OG JAN
13-9
03-05 06:18 Ebeltoft festplads- Bane 4 ULLA M. OG JØRGEN PEDER OG ERLING
11-13
03-05 06:18 Ebeltoft festplads- Bane 6 YING OG YANG RANDI OG PER
Kamp aflyst
03-05 06:18 Ebeltoft festplads- Bane 8 HENRIETTE OG OLE KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:18 Ebeltoft festplads- Bane 9 NANCY OG DORTHE ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:18 Ebeltoft festplads- Bane 10 BIRTHE OG CHARLOTTE KIRSTEN OG ILSE
13-10
03-05 06:18 Ebeltoft festplads- Bane 13 KNOLD OG TOT JESPER OG MICHAEL
Kamp aflyst
03-05 06:18 Ebeltoft festplads- Bane 14 SONJA OG CHARLIE IRENE OG SØREN
13-4
03-05 06:19 Ebeltoft festplads- Bane 2 KIRSTEN OG ILSE INGER OG CHRISTIAN
5-13
03-05 06:19 Ebeltoft festplads- Bane 3 RANDI OG PER KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:19 Ebeltoft festplads- Bane 5 IRENE OG SØREN BIRTHE OG CHARLOTTE
11-13
03-05 06:19 Ebeltoft festplads- Bane 7 ERIK OG JOHN J. ULLA R. OG JAN
Kamp aflyst
03-05 06:19 Ebeltoft festplads- Bane 8 JETTE OG TORBEN SONJA OG CHARLIE
13-9
03-05 06:19 Ebeltoft festplads- Bane 9 NANCY OG DORTHE KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:19 Ebeltoft festplads- Bane 10 CLAUS OG JOHN SA. ULLA M. OG JØRGEN
9-13
03-05 06:19 Ebeltoft festplads- Bane 13 HENRIETTE OG OLE YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:19 Ebeltoft festplads- Bane 14 PEDER OG ERLING JESPER OG MICHAEL
8-13
03-05 06:20 Ebeltoft festplads- Bane 2 BIRTHE OG CHARLOTTE KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:20 Ebeltoft festplads- Bane 4 PEDER OG ERLING YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:20 Ebeltoft festplads- Bane 6 INGER OG CHRISTIAN RANDI OG PER
12-13
03-05 06:20 Ebeltoft festplads- Bane 7 CLAUS OG JOHN SA. SONJA OG CHARLIE
13-9
03-05 06:20 Ebeltoft festplads- Bane 8 JETTE OG TORBEN IRENE OG SØREN
13-2
03-05 06:20 Ebeltoft festplads- Bane 9 KNOLD OG TOT HENRIETTE OG OLE
Kamp aflyst
03-05 06:20 Ebeltoft festplads- Bane 10 ULLA M. OG JØRGEN JESPER OG MICHAEL
10-13
03-05 06:20 Ebeltoft festplads- Bane 12 KIRSTEN OG ILSE ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:20 Ebeltoft festplads- Bane 14 ULLA R. OG JAN NANCY OG DORTHE
13-5
03-05 06:21 Ebeltoft festplads- Bane 1 JESPER OG MICHAEL KIRSTEN OG ILSE
9-13
03-05 06:21 Ebeltoft festplads- Bane 2 SONJA OG CHARLIE PEDER OG ERLING
8-13
03-05 06:21 Ebeltoft festplads- Bane 3 YING OG YANG KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:21 Ebeltoft festplads- Bane 5 IRENE OG SØREN ULLA R. OG JAN
13-1
03-05 06:21 Ebeltoft festplads- Bane 7 RANDI OG PER BIRTHE OG CHARLOTTE
13-9
03-05 06:21 Ebeltoft festplads- Bane 8 NANCY OG DORTHE JETTE OG TORBEN
7-13
03-05 06:21 Ebeltoft festplads- Bane 10 ERIK OG JOHN J. ULLA M. OG JØRGEN
Kamp aflyst
03-05 06:21 Ebeltoft festplads- Bane 12 CLAUS OG JOHN SA. KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:21 Ebeltoft festplads- Bane 13 HENRIETTE OG OLE INGER OG CHRISTIAN
2-13
03-05 06:22 Ebeltoft festplads- Bane 1 KIRSTEN OG ILSE RANDI OG PER
10-13
03-05 06:22 Ebeltoft festplads- Bane 3 YING OG YANG INGER OG CHRISTIAN
Kamp aflyst
03-05 06:22 Ebeltoft festplads- Bane 4 ERIK OG JOHN J. SONJA OG CHARLIE
Kamp aflyst
03-05 06:22 Ebeltoft festplads- Bane 5 KNOLD OG TOT PEDER OG ERLING
Kamp aflyst
03-05 06:22 Ebeltoft festplads- Bane 6 BIRTHE OG CHARLOTTE HENRIETTE OG OLE
13-1
03-05 06:22 Ebeltoft festplads- Bane 7 JETTE OG TORBEN KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:22 Ebeltoft festplads- Bane 8 ULLA M. OG JØRGEN ULLA R. OG JAN
9-13
03-05 06:22 Ebeltoft festplads- Bane 9 CLAUS OG JOHN SA. IRENE OG SØREN
13-7
03-05 06:22 Ebeltoft festplads- Bane 10 JESPER OG MICHAEL NANCY OG DORTHE
13-3
03-05 06:23 Ebeltoft festplads- Bane 1 KIRSTEN OG ILSE KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:23 Ebeltoft festplads- Bane 2 HENRIETTE OG OLE SONJA OG CHARLIE
3-13
03-05 06:23 Ebeltoft festplads- Bane 4 KAJ OG ANDREA ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:23 Ebeltoft festplads- Bane 6 CLAUS OG JOHN SA. ULLA R. OG JAN
13-11
03-05 06:23 Ebeltoft festplads- Bane 8 BIRTHE OG CHARLOTTE YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:23 Ebeltoft festplads- Bane 9 RANDI OG PER IRENE OG SØREN
10-13
03-05 06:23 Ebeltoft festplads- Bane 10 PEDER OG ERLING NANCY OG DORTHE
13-11
03-05 06:23 Ebeltoft festplads- Bane 13 JETTE OG TORBEN ULLA M. OG JØRGEN
7-13
03-05 06:23 Ebeltoft festplads- Bane 14 INGER OG CHRISTIAN JESPER OG MICHAEL
13-1
03-05 06:24 Ebeltoft festplads- Bane 4 ULLA M. OG JØRGEN NANCY OG DORTHE
11-13
03-05 06:24 Ebeltoft festplads- Bane 6 YING OG YANG KIRSTEN OG ILSE
Kamp aflyst
03-05 06:24 Ebeltoft festplads- Bane 7 KNOLD OG TOT BIRTHE OG CHARLOTTE
Kamp aflyst
03-05 06:24 Ebeltoft festplads- Bane 8 JESPER OG MICHAEL CLAUS OG JOHN SA.
13-3
03-05 06:24 Ebeltoft festplads- Bane 9 ULLA R. OG JAN JETTE OG TORBEN
13-6
03-05 06:24 Ebeltoft festplads- Bane 10 ERIK OG JOHN J. INGER OG CHRISTIAN
Kamp aflyst
03-05 06:24 Ebeltoft festplads- Bane 11 SONJA OG CHARLIE RANDI OG PER
13-12
03-05 06:24 Ebeltoft festplads- Bane 12 KAJ OG ANDREA PEDER OG ERLING
Kamp aflyst
03-05 06:24 Ebeltoft festplads- Bane 13 IRENE OG SØREN HENRIETTE OG OLE
13-1
03-05 06:25 Ebeltoft festplads- Bane 1 JESPER OG MICHAEL KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:25 Ebeltoft festplads- Bane 4 ULLA R. OG JAN PEDER OG ERLING
12-13
03-05 06:25 Ebeltoft festplads- Bane 5 IRENE OG SØREN YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:25 Ebeltoft festplads- Bane 6 RANDI OG PER NANCY OG DORTHE
11-13
03-05 06:25 Ebeltoft festplads- Bane 8 INGER OG CHRISTIAN KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:25 Ebeltoft festplads- Bane 11 HENRIETTE OG OLE KIRSTEN OG ILSE
2-13
03-05 06:25 Ebeltoft festplads- Bane 12 JETTE OG TORBEN ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:25 Ebeltoft festplads- Bane 13 SONJA OG CHARLIE ULLA M. OG JØRGEN
11-13
03-05 06:25 Ebeltoft festplads- Bane 14 BIRTHE OG CHARLOTTE CLAUS OG JOHN SA.
13-10
03-05 06:26 Ebeltoft festplads- Bane 1 KAJ OG ANDREA KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:26 Ebeltoft festplads- Bane 2 JETTE OG TORBEN RANDI OG PER
13-8
03-05 06:26 Ebeltoft festplads- Bane 4 ULLA R. OG JAN KIRSTEN OG ILSE
12-13
03-05 06:26 Ebeltoft festplads- Bane 5 ERIK OG JOHN J. PEDER OG ERLING
Kamp aflyst
03-05 06:26 Ebeltoft festplads- Bane 6 CLAUS OG JOHN SA. INGER OG CHRISTIAN
13-12
03-05 06:26 Ebeltoft festplads- Bane 7 NANCY OG DORTHE HENRIETTE OG OLE
13-6
03-05 06:26 Ebeltoft festplads- Bane 9 YING OG YANG SONJA OG CHARLIE
Kamp aflyst
03-05 06:26 Ebeltoft festplads- Bane 12 JESPER OG MICHAEL BIRTHE OG CHARLOTTE
6-13
03-05 06:26 Ebeltoft festplads- Bane 13 ULLA M. OG JØRGEN IRENE OG SØREN
13-8
03-05 06:27 Ebeltoft festplads- Bane 2 KNOLD OG TOT IRENE OG SØREN
Kamp aflyst
03-05 06:27 Ebeltoft festplads- Bane 3 INGER OG CHRISTIAN PEDER OG ERLING
13-5
03-05 06:27 Ebeltoft festplads- Bane 5 CLAUS OG JOHN SA. KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:27 Ebeltoft festplads- Bane 7 HENRIETTE OG OLE JETTE OG TORBEN
4-13
03-05 06:27 Ebeltoft festplads- Bane 8 BIRTHE OG CHARLOTTE ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:27 Ebeltoft festplads- Bane 10 RANDI OG PER ULLA R. OG JAN
8-13
03-05 06:27 Ebeltoft festplads- Bane 12 SONJA OG CHARLIE JESPER OG MICHAEL
6-13
03-05 06:27 Ebeltoft festplads- Bane 13 KIRSTEN OG ILSE ULLA M. OG JØRGEN
12-13
03-05 06:27 Ebeltoft festplads- Bane 14 NANCY OG DORTHE YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:28 Ebeltoft festplads- Bane 4 SONJA OG CHARLIE KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:28 Ebeltoft festplads- Bane 6 KAJ OG ANDREA INGER OG CHRISTIAN
Kamp aflyst
03-05 06:28 Ebeltoft festplads- Bane 7 YING OG YANG JETTE OG TORBEN
Kamp aflyst
03-05 06:28 Ebeltoft festplads- Bane 8 IRENE OG SØREN JESPER OG MICHAEL
7-13
03-05 06:28 Ebeltoft festplads- Bane 9 ULLA M. OG JØRGEN BIRTHE OG CHARLOTTE
11-13
03-05 06:28 Ebeltoft festplads- Bane 11 ERIK OG JOHN J. RANDI OG PER
Kamp aflyst
03-05 06:28 Ebeltoft festplads- Bane 12 ULLA R. OG JAN HENRIETTE OG OLE
13-12
03-05 06:28 Ebeltoft festplads- Bane 13 PEDER OG ERLING KIRSTEN OG ILSE
3-13
03-05 06:28 Ebeltoft festplads- Bane 14 NANCY OG DORTHE CLAUS OG JOHN SA.
12-13
03-05 06:29 Ebeltoft festplads- Bane 3 INGER OG CHRISTIAN ULLA M. OG JØRGEN
13-6
03-05 06:29 Ebeltoft festplads- Bane 4 IRENE OG SØREN PEDER OG ERLING
3-13
03-05 06:29 Ebeltoft festplads- Bane 6 RANDI OG PER JESPER OG MICHAEL
7-13
03-05 06:29 Ebeltoft festplads- Bane 7 HENRIETTE OG OLE ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:29 Ebeltoft festplads- Bane 10 KAJ OG ANDREA SONJA OG CHARLIE
Kamp aflyst
03-05 06:29 Ebeltoft festplads- Bane 11 ULLA R. OG JAN YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:29 Ebeltoft festplads- Bane 12 KNOLD OG TOT NANCY OG DORTHE
Kamp aflyst
03-05 06:29 Ebeltoft festplads- Bane 13 BIRTHE OG CHARLOTTE JETTE OG TORBEN
11-13
03-05 06:30 Ebeltoft festplads- Bane 1 PEDER OG ERLING BIRTHE OG CHARLOTTE
13-10
03-05 06:30 Ebeltoft festplads- Bane 2 YING OG YANG ERIK OG JOHN J.
Kamp aflyst
03-05 06:30 Ebeltoft festplads- Bane 5 SONJA OG CHARLIE ULLA R. OG JAN
7-13
03-05 06:30 Ebeltoft festplads- Bane 6 CLAUS OG JOHN SA. RANDI OG PER
13-3
03-05 06:30 Ebeltoft festplads- Bane 10 IRENE OG SØREN NANCY OG DORTHE
11-13
03-05 06:30 Ebeltoft festplads- Bane 11 KIRSTEN OG ILSE KAJ OG ANDREA
Kamp aflyst
03-05 06:30 Ebeltoft festplads- Bane 12 ULLA M. OG JØRGEN KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:30 Ebeltoft festplads- Bane 13 JESPER OG MICHAEL HENRIETTE OG OLE
13-2
03-05 06:30 Ebeltoft festplads- Bane 14 JETTE OG TORBEN INGER OG CHRISTIAN
2-13
03-05 06:31 Ebeltoft festplads- Bane 2 ERIK OG JOHN J. JESPER OG MICHAEL
Kamp aflyst
03-05 06:31 Ebeltoft festplads- Bane 3 KIRSTEN OG ILSE SONJA OG CHARLIE
3-13
03-05 06:31 Ebeltoft festplads- Bane 4 RANDI OG PER PEDER OG ERLING
0-13
03-05 06:31 Ebeltoft festplads- Bane 6 KAJ OG ANDREA IRENE OG SØREN
Kamp aflyst
03-05 06:31 Ebeltoft festplads- Bane 7 JETTE OG TORBEN KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:31 Ebeltoft festplads- Bane 8 YING OG YANG ULLA M. OG JØRGEN
Kamp aflyst
03-05 06:31 Ebeltoft festplads- Bane 10 HENRIETTE OG OLE CLAUS OG JOHN SA.
13-0
03-05 06:31 Ebeltoft festplads- Bane 11 ULLA R. OG JAN BIRTHE OG CHARLOTTE
8-13
03-05 06:31 Ebeltoft festplads- Bane 13 INGER OG CHRISTIAN NANCY OG DORTHE
13-5
03-05 06:32 Ebeltoft festplads- Bane 2 NANCY OG DORTHE BIRTHE OG CHARLOTTE
0-13
03-05 06:32 Ebeltoft festplads- Bane 3 PEDER OG ERLING CLAUS OG JOHN SA.
13-10
03-05 06:32 Ebeltoft festplads- Bane 4 KIRSTEN OG ILSE JETTE OG TORBEN
13-9
03-05 06:32 Ebeltoft festplads- Bane 5 JESPER OG MICHAEL YING OG YANG
Kamp aflyst
03-05 06:32 Ebeltoft festplads- Bane 7 ULLA M. OG JØRGEN HENRIETTE OG OLE
13-8
03-05 06:32 Ebeltoft festplads- Bane 8 KAJ OG ANDREA RANDI OG PER
Kamp aflyst
03-05 06:32 Ebeltoft festplads- Bane 9 SONJA OG CHARLIE INGER OG CHRISTIAN
13-6
03-05 06:32 Ebeltoft festplads- Bane 10 ERIK OG JOHN J. IRENE OG SØREN
Kamp aflyst
03-05 06:32 Ebeltoft festplads- Bane 12 KNOLD OG TOT ULLA R. OG JAN
Kamp aflyst
03-05 06:33 Ebeltoft festplads- Bane 2 YING OG YANG CLAUS OG JOHN SA.
Kamp aflyst
03-05 06:33 Ebeltoft festplads- Bane 3 ERIK OG JOHN J. KNOLD OG TOT
Kamp aflyst
03-05 06:33 Ebeltoft festplads- Bane 4 KAJ OG ANDREA ULLA R. OG JAN
Kamp aflyst
03-05 06:33 Ebeltoft festplads- Bane 5 NANCY OG DORTHE KIRSTEN OG ILSE
3-13
03-05 06:33 Ebeltoft festplads- Bane 6 RANDI OG PER ULLA M. OG JØRGEN
6-13
03-05 06:33 Ebeltoft festplads- Bane 7 BIRTHE OG CHARLOTTE SONJA OG CHARLIE
13-9
03-05 06:33 Ebeltoft festplads- Bane 8 PEDER OG ERLING HENRIETTE OG OLE
13-8
03-05 06:33 Ebeltoft festplads- Bane 12 JESPER OG MICHAEL JETTE OG TORBEN
8-13
03-05 06:33 Ebeltoft festplads- Bane 13 INGER OG CHRISTIAN IRENE OG SØREN
13-7
KIRSTEN OG ILSE CLAUS OG JOHN SA.
9-13

Stævneansvarlig: Erling Andersen Tlf.: 28 40 59 89

Stævnekontaktperson: Christian haubuf Tlf.: 21 13 34 15