Kampplan for: 2020-21 Handicap

K Dato Spillested D1 D2 R
372072 01-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 John Tordrup Stephen Eckhausen
142-268
372073 01-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Knud Møller Annie Nielsen
382-42
371794 01-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Søren Kirstein Ejner Jensen
126-174
371796 01-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Peter Petersen Jesper Iversen
378-198
372074 01-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Henrik Sørensen Arne Sund
698-132
372075 01-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Annie Nielsen John Tordrup
104-164
371798 01-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Rita Bach Thorbjørn Jensen
84-396
371800 01-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Jesper Iversen Søren Kirstein
198-146
372076 01-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Stephen Eckhausen Arne Sund
214-184
372077 01-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Knud Møller Henrik Sørensen
382-544
371802 01-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Ejner Jensen Thorbjørn Jensen
174-396
371804 01-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Peter Petersen Rita Bach
254-144
372078 01-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 John Tordrup Arne Sund
166-170
372079 01-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Annie Nielsen Henrik Sørensen
78-698
371806 01-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Søren Kirstein Thorbjørn Jensen
396-150
371808 01-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Jesper Iversen Rita Bach
198-100
371810 02-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Peter Petersen Ejner Jensen
490-174
371812 02-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Rita Bach Søren Kirstein
144-174
372080 02-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Knud Møller Stephen Eckhausen
382-194
372081 02-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Henrik Sørensen John Tordrup
698-120
371814 02-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Thorbjørn Jensen Peter Petersen
396-430
371816 02-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Ejner Jensen Jesper Iversen
154-198
372082 02-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Arne Sund Knud Møller
132-384
372083 02-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Stephen Eckhausen Annie Nielsen
268-70
371818 02-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Søren Kirstein Peter Petersen
86-540
371820 02-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Rita Bach Ejner Jensen
72-174
372084 02-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 John Tordrup Knud Møller
92-382
372085 02-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Henrik Sørensen Stephen Eckhausen
534-268
371822 02-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Thorbjørn Jensen Jesper Iversen
268-198
371824 02-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Ejner Jensen Søren Kirstein
174-118
372086 02-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Arne Sund Annie Nielsen
184-98
372087 02-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Stephen Eckhausen John Tordrup
260-166
372088 06-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Annie Nielsen Knud Møller
82-382
372089 06-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Arne Sund Henrik Sørensen
184-546
371826 06-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Jesper Iversen Peter Petersen
388-198
371828 06-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Thorbjørn Jensen Rita Bach
396-140
372090 06-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 John Tordrup Annie Nielsen
166-34
372091 06-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Arne Sund Stephen Eckhausen
184-192
371830 06-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Søren Kirstein Jesper Iversen
174-188
371832 06-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Thorbjørn Jensen Ejner Jensen
396-150
372092 06-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Henrik Sørensen Knud Møller
698-252
372093 06-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Arne Sund John Tordrup
154-166
371834 06-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Rita Bach Peter Petersen
144-374
371836 06-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Thorbjørn Jensen Søren Kirstein
0-0 Begge hold taberdømt
372094 06-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Henrik Sørensen Annie Nielsen
354-104
372095 06-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Stephen Eckhausen Knud Møller
86-382
371838 06-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Rita Bach Jesper Iversen
116-198
371840 06-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Ejner Jensen Peter Petersen
174-540
371842 08-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Søren Kirstein Rita Bach
174-144
372096 08-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 John Tordrup Henrik Sørensen
166-360
371844 08-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Peter Petersen Thorbjørn Jensen
500-182
372097 08-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Knud Møller Arne Sund
382-144
371846 08-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Jesper Iversen Ejner Jensen
198-54
372098 08-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Annie Nielsen Stephen Eckhausen
64-268
371848 08-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Peter Petersen Søren Kirstein
540-132
372099 08-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Knud Møller John Tordrup
278-166
371850 08-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Ejner Jensen Rita Bach
174-78
372100 08-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Stephen Eckhausen Henrik Sørensen
268-252
371852 08-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 3 Jesper Iversen Thorbjørn Jensen
198-336
372101 08-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 4 Annie Nielsen Arne Sund
104-162
371853 08-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Knud Møller Jesper Iversen
278-198
371854 08-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 John Tordrup Ejner Jensen
86-174
371855 09-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Knud Møller John Tordrup
382-124
371856 09-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Jesper Iversen Ejner Jensen
198-152
371857 09-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Ejner Jensen Knud Møller
120-382
371858 09-09 19:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Jesper Iversen John Tordrup
92-166
371859 09-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Jesper Iversen Knud Møller
198-352
371860 09-09 20:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Ejner Jensen John Tordrup
174-108
371861 09-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 John Tordrup Knud Møller
152-382
371862 09-09 21:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 Ejner Jensen Jesper Iversen
168-198
371863 13-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 1 Knud Møller Ejner Jensen
382-96
371864 13-09 18:00 Grøndal Multicenter- Bane 2 John Tordrup Jesper Iversen
114-198

Stævneansvarlig: Stephen Eckhausen Tlf.: 26 23 77 97